Toegang tot rekendiensten

Wij bieden onderzoekers capaciteit en expertise voor high performance computing, dataverwerking en cloud computing. Ontdek hoe je toegang en ondersteuning kunt aanvragen bij SURF.

Future Computing

Grote Rekentijdaanvragen (NWO)

Onderzoekers kunnen een beroep doen op grote hoeveelheden rekentijd, datadiensten en ondersteuning. Aanvragen doe je via de website van NWO.

NWO-website

Wat kan ik aanvragen?

Deze call betreft grote aanvragen van:

 • Meer dan 1.000.000 SBU op supercomputer Snellius (CPU en/of GPU) en/of meer dan 10 TB projectruimte en/of meer dan 50 TB Data Archive (offline tape-opslag);
   
 • Meer dan 500.000 CPU core-uren en/of 14.000 GPU-uren aan clustercomputing en/of meer dan 100.000 TB-uren projectruimteopslag op de LUMI pre-exascale supercomputer;
   
 • Meer dan 1.000.000 CPU-core-uren of 10.000 GPU-uren Gegevensverwerking (Grid en/of Spider) en/of meer dan 200 TB online gegevensopslag en/of meer dan 300 TB Grid-opslag - tape (offline tape-opslag);
   
 • Meer dan 100.000 CPU-core-uren op Cloud Research Consultancy en/of meer dan 2 TB online opslag;
   
 • Meer dan 50.000 CPU-core-uren of 5.000 GPU-uren op HPC Cloud (via SURF Research Cloud) en/of meer dan 2 TB online opslag.
Wie kan een aanvraag indienen?

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie* mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de onderstaande organisaties:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitair medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

Voor de onderzoekers van de volgende instellingen geldt dat zij een aanvraag mogen indienen, mits de instelling voldoet aan de cumulatieve criteria die hieronder zijn beschreven:

 • De TO2-federatie (Deltares, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO).
 • IHE Delft Institute for Water Education.
 • De aan SURF coöperatie deelnemende instellingen; KNMI, RIVM, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit voor Humanistiek, Politieacademie, IKNL.

Hierbij geldt dat de desbetreffende organisatie:

 • Is gevestigd in Nederland;
 • Een publieke taak heeft en onafhankelijk is in de uitvoering van onderzoek;
 • Minimaal 50% publieke financiering ontvangt;
 • Geen winstoogmerk heeft anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

*Onder een vergelijkbare functie wordt verstaan dat een onderzoeker aantoonbaar een vergelijkbaar aantal jaren ervaring heeft met het doen van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van andere onderzoekers als een hoogleraar c.q. universitair (hoofd)docent.

Zowel onderzoekers met een vast dienstverband als met een tijdelijk dienstverband of tenure track kunnen een aanvraag indienen als hoofdaanvrager. Voor onderzoekers met een tijdelijk dienstverband gelden aanvullende voorwaarden. Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Hoeveel capaciteit is er in totaal beschikbaar voor toepassingen?

Voor zowel Kleine Rekentijd aanvragen (NWO) als Grote Rekentijd aanvragen (NWO) is de totale beschikbare capaciteit als volgt:

 • Supercomputer: 1805 miljoen SBU op Snellius (1286 miljoen SBU CPU thin nodes, 325 miljoen SBU GPU nodes, 185 miljoen SBU CPU fat nodes, 9 miljoen SBU CPU high-memory nodes), met 9.896 TB aan Snellius projectruimte en 15.000 TB aan Data Archive (offline tape-opslag).
   
 • LUMI pre-exascale supercomputer: 22,241 miljoen CPU core-uren, 1,408 miljoen GPU-uren en 10,130 miljoen TB-uren aan projectruimteopslag.
   
 • Gegevensverwerking (Grid en/of Spider): 141,50 miljoen CPU-core-uren en 0,3 miljoen GPU-uren, met 28.712 TB online opslag en 13.000 TB Grid-opslag - tape (offline tape-opslag).
   
 • HPC Cloud (via SURF Research Cloud): 26,28 miljoen CPU-core-uren en 1,33 miljoen GPU-uren, met 700 TB online opslag.
   
 • Cloud Research Consultancy: 5,2 miljoen CPU-kernuren, met 263 TB aan online opslag.
   
 • 200 TB opslag Research Drive.
Voor welke projecten is de pre-exascale supercomputer LUMI het meest geschikt?

Toegang tot LUMI is het meest geschikt voor projecten die berekeningen op extreme schaal vereisen, in het bijzonder GPU-versnelde workloads op tientallen tot honderden GPU's. Je kunt LUMI-toegang aanvragen als het project berekeningen op een dergelijke schaal vereist, of als het gericht is op andere LUMI-specifieke hardware.

Een reguliere LUMI-aanvraag moet worden voorafgegaan door een LUMI-pilot of een ander LUMI-project om er zeker van te zijn dat uw code succesvol draait op AMD-hardware en goed schaalt naar grote aantallen GPU's. 

Hoe vaak kan ik aanvragen?

Voor Grote Rekentijd aanvragen (NWO) zijn er geen beperkingen.

Is tussentijdse verhoging mogelijk?

Het is niet mogelijk om de gevraagde capaciteit voor een gehonoreerde Grote Rekentijd aanvraag (NWO) te verhogen. Er zal een nieuwe aanvraag moeten worden gedaan.

Wie kan de aanvraag ondertekenen?

Aanvragers met een vast contract kunnen hun aanvraag zelf ondertekenen. Aanvragers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst moeten de aanvraag digitaal laten ondertekenen door een verantwoordelijke wetenschappelijk begeleider met een vaste aanstelling. Hiermee verklaart de toezichthouder de verantwoording van de toegewezen rekentijd, opslag en ondersteuning te garanderen. Deze wetenschappelijke promotor kan zich garant stellen voor meerdere aanvragers.

Hoe lang duurt een aanvraag?

Grote Rekentijd aanvragen (NWO) worden doorgaans binnen 2-3 maanden beoordeeld en goedgekeurd. Aanvragers krijgen echter enkele weken na hun aanvraag voorlopige toegang tot de systemen.

Is er een overzicht van de toegewezen aanvragen?

Ja, op de website van NWO. NWO publiceert alle gehonoreerde Grote Rekentijd aanvragen (NWO) via nieuwsberichten. Onderaan deze aankondigingen staat een bijlage met alle Kleine Rekentijd aanvragen (NWO) via SURF.

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van mijn aanvraag?

We raden je aan om altijd een SURF-adviseur te raadplegen om een grote aanvraag te bespreken en in te dienen. Maak een ticket aan op onze Servicedesk portal en wij nemen contact met je op.

Ik heb toegang gekregen. Kan ik mijn toegangsduur verlengen?

Ja, een eenmalige verlenging van maximaal 12 maanden is mogelijk. 

Voor LUMI is een eenmalige verlenging van 3 maanden mogelijk.

Maak een ticket aan op onze Servicedesk en wij nemen contact met je op.

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Er is meer gedetailleerde informatie beschikbaar op de website van NWO: Rekentijd nationale computersystemen en in de call tekst.