Toegang tot rekendiensten

Wij bieden onderzoekers capaciteit en expertise voor high performance computing, dataverwerking en cloud computing. Ontdek hoe je toegang en ondersteuning kunt aanvragen bij SURF.

Future Computing

Kleine Rekentijdaanvragen (NWO)

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor beperkte hoeveelheden rekentijd, datadiensten en ondersteuning. Aanvragen verlopen via SURF, maar worden gefinancierd door NWO.

Aanvraagportaal

Wat kan ik aanvragen?

Je kunt de volgende kleine rekentijd aanvragen indienen voor het gebruik van rekensystemen, opslag en ondersteuning. Dit omvat:

 • Tot 1.000.000 CPU of GPU SBU (standard billing units) aan cluster computing op de Snellius Supercomputer (inclusief max. 200GB directory storage, 4 uur support, indien nodig max. 50TB offline tape storage, indien gewenst max. 10TB projectspace storage, Research Drive - via SURF max. 5TB of via instelling).
   
 • Tot 500.000 CPU core-uren en/of 14000 GPU-uren aan cluster computing op de LUMI pre-exascale supercomputer (inclusief max. 100.000 TB-uren projectopslagruimte, 4 uur ondersteuning).
   
 • Tot 50.000 CPU-core-uren cloud computing op HPC Cloud via SURF Research Cloud (inclusief max. 2TB opslag, 4 uur support, indien nodig max. 50TB offline tapeopslag, Research Drive - via SURF max. 5TB of via instelling).
   
 • tot 5.000 GPU-uren cloud computing op HPC Cloud via SURF Research Cloud (inclusief max. 2TB opslag, 4 uur support, indien gewenst max. 50TB offline tapeopslag, Research Drive - via SURF (max. 5TB) of via instelling).
   
 • tot 1.000.000 CPU-core-uren aan dataverwerking op Grid/Spider (inclusief maximaal 200TB schijfopslag, 300TB tapeopslag, Research Drive (via SURF max. 5TB of via instelling) en expertise in overleg te bepalen).
   
 • tot 10.000 GPU-uren aan dataverwerking op Grid/Spider (inclusief tot 200TB schijfopslag, 300TB tapeopslag, Research Drive - via SURF (tot 5TB) of via instelling, en expertise in overleg te bepalen).
   
 • tot 100.000 CPU-core-uren Cloud Research Consultancy (MS4/CCS), max. 2TB opslag, hoeveelheid support in overleg maar max 160 uur, indien nodig max. 50TB offline tape storage, Research Drive (via SURF max. 5 TB of via instelling).
Wie kan een aanvraag indienen?

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie* mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de onderstaande organisaties:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitair medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.

Voor de onderzoekers van de volgende instellingen geldt dat zij een aanvraag mogen indienen, mits de instelling voldoet aan de cumulatieve criteria die hieronder zijn beschreven:

 • De TO2-federatie (Deltares, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO).
 • IHE Delft Institute for Water Education.
 • De aan SURF coöperatie deelnemende instellingen; KNMI, RIVM, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit voor Humanistiek, Politieacademie, IKNL.

Hierbij geldt dat de desbetreffende organisatie:

 • Is gevestigd in Nederland;
 • Een publieke taak heeft en onafhankelijk is in de uitvoering van onderzoek;
 • Minimaal 50% publieke financiering ontvangt;
 • Geen winstoogmerk heeft anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

*Onder een vergelijkbare functie wordt verstaan dat een onderzoeker aantoonbaar een vergelijkbaar aantal jaren ervaring heeft met het doen van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van andere onderzoekers als een hoogleraar c.q. universitair (hoofd)docent.

Zowel onderzoekers met een vast dienstverband als met een tijdelijk dienstverband of tenure track kunnen een aanvraag indienen als hoofdaanvrager. Voor onderzoekers met een tijdelijk dienstverband gelden aanvullende voorwaarden. Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Hoeveel capaciteit is er in totaal beschikbaar voor toepassingen?

Voor zowel Kleine Rekentijd aanvragen (NWO) als Grote Rekentijd aanvragen (NWO) is de totale beschikbare capaciteit als volgt:

 • Supercomputer: 1805 miljoen SBU op Snellius (1286 miljoen SBU CPU thin nodes, 325 miljoen SBU GPU nodes, 185 miljoen SBU CPU fat nodes, 9 miljoen SBU CPU high-memory nodes), met 9.896 TB aan Snellius projectruimte en 15.000 TB aan Data Archive (offline tape-opslag).
   
 • LUMI pre-exascale supercomputer: 22,241 miljoen CPU core-uren, 1,408 miljoen GPU-uren en 10,130 miljoen TB-uren aan projectruimteopslag.
   
 • Gegevensverwerking (Grid en/of Spider): 141,50 miljoen CPU-core-uren en 0,3 miljoen GPU-uren, met 28.712 TB online opslag en 13.000 TB Grid-opslag - tape (offline tape-opslag).
   
 • HPC Cloud (via SURF Research Cloud): 26,28 miljoen CPU-core-uren en 1,33 miljoen GPU-uren, met 700 TB online opslag.
   
 • Cloud Research Consultancy: 5,2 miljoen CPU-kernuren, met 263 TB aan online opslag.
   
 • 200 TB opslag Research Drive.
Voor welke projecten is de pre-exascale supercomputer LUMI het meest geschikt?

Toegang tot LUMI is het meest geschikt voor projecten die berekeningen op extreme schaal vereisen, in het bijzonder GPU-versnelde workloads op tientallen tot honderden GPU's. Je kunt toegang tot LUMI aanvragen als het project berekeningen op een dergelijke schaal vereist, of als het gericht is op andere LUMI-specifieke hardware.

Een LUMI-pilot aanvraag kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw code succesvol draait op AMD-hardware en goed schaalt naar grote aantallen GPU's voordat u een aanvraag indient voor een regulier LUMI-project.

Hoe vaak kan ik een aanvraag doen?

Elke aanvrager kan één aanvraag per soort dienst per kalenderjaar indienen.

Voorbeeld 1: in 2021 kan een onderzoeker 50.000 core-uren aanvragen op HPC Cloud en 500.000 core-uren op Snellius.

Voorbeeld 2: als een onderzoeker voor 2 onderzoeksprojecten werkt, die beide HPC Cloud vereisen, kan deze onderzoeker slechts voor 1 van deze projecten een pilotaanvraag voor HPC Cloud indienen. Voor het andere project moet iemand anders de aanvraag indienen.

Is tussentijdse verhoging mogelijk?

Zolang de toepassing binnen de limieten valt die door de rekenservice zijn ingesteld, kan deze worden verhoogd.

Voorbeeld: aanvrager heeft een Kleine Rekentijd toewijzing van 350.000 kernuren op Snellius. Als blijkt dat de aanvrager tijdens de gebruiksperiode 150.000 kernuren extra nodig heeft, dan is een verhoging mogelijk binnen dezelfde toewijzing.

Wie kan de aanvraag ondertekenen?

Aanvragers met een vast contract kunnen hun aanvraag zelf ondertekenen. Aanvragers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst moeten de aanvraag digitaal laten ondertekenen door een verantwoordelijke wetenschappelijk begeleider met een vaste aanstelling. Hiermee verklaart de toezichthouder de verantwoording van de toegewezen rekentijd, opslag en ondersteuning te garanderen. Deze wetenschappelijke promotor kan zich garant stellen voor meerdere aanvragers.

Hoe lang duurt een aanvraag?

Binnen 1 à 2 weken na het indienen van uw aanvraag kunt u toegang krijgen tot onze systemen.

Is er een overzicht van de toegewezen aanvragen?

Ja, op de website van NWO. NWO publiceert alle gehonoreerde Grote Rekentijd aanvragen (NWO) via nieuwsberichten. Onderaan deze aankondigingen staat een bijlage met alle Kleine Rekentijd aanvragen (NWO) via SURF.

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van mijn aanvraag?

Wij helpen je graag verder. Maak een ticket aan op onze Servicedesk portal en wij nemen contact met je op.

Ik heb toegang gekregen. Kan ik mijn toegangsduur verlengen?

Ja, een eenmalige verlenging van maximaal 6 maanden is mogelijk. 

Voor LUMI is een eenmalige verlenging van 3 maanden mogelijk.

Maak een ticket aan op onze Servicedesk en wij nemen contact met je op.

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Er is meer gedetailleerde informatie beschikbaar op de website van NWO: Rekentijd nationale computersystemen en in de call tekst.