Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn? Hoe borgen we wetenschappelijke integriteit? Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management faciliteert een landelijke aanpak van onderzoeksdatamanagement.

Ga direct naar de website van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management: www.lcrdm.nl.

Wat doet het Landelijk Coördinatiepunt?

Logo Landelijk Coördinatiepunt Research Data ManagementHet Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar.

Status
Lopend
Begin- en einddatum
01 okt 2015 - 31 dec 2022
Laatste wijziging op 10 okt 2018