Onderzoeksinfrastructuur
Alle onderzoekers moeten zich zonder zorgen kunnen richten op hun onderzoek, omdat zij gebruik kunnen maken van state-of-the art ict-voorzieningen en expertise. Zowel onderzoekers die al jarenlang grootschalige digitale infrastructuur gebruiken, als onderzoekers die daar minder ervaring mee hebben.
Onderzoek met geavanceerde ict

Een klimaatmodel is een soort digitale kopie van de aarde. Dit soort onderzoek is eigenlijk alleen mogelijk met behulp van een supercomputer.

Leo van Kampenhout, Universiteit Utrecht

Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn? Dit zijn vraagstukken rond researchdatamanagement die je als instelling niet alleen kan beantwoorden.

Wat doet het Landelijk Coördinatiepunt?

Logo LCRDM 500

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ict-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar.

Meer weten of meedoen?

Ga naar de website van het LCRDM