Onderzoeksinfrastructuur
Alle onderzoekers moeten zich zonder zorgen kunnen richten op hun onderzoek, omdat zij gebruik kunnen maken van state-of-the art ict-voorzieningen en expertise. Zowel onderzoekers die al jarenlang grootschalige digitale infrastructuur gebruiken, als onderzoekers die daar minder ervaring mee hebben.
Onderzoek met geavanceerde ict

Een klimaatmodel is een soort digitale kopie van de aarde. Dit soort onderzoek is eigenlijk alleen mogelijk met behulp van een supercomputer.

Leo van Kampenhout, Universiteit Utrecht

Optimaal gebruikmaken van onderzoeksinfrastructuren

Zonder zorgen

Alle onderzoekers kunnen zich in 2027 zonder zorgen richten op hun onderzoek en daarbij effectief gebruik maken van de beschikbare voorzieningen en expertise in de digitale infrastructuur. In SURF-verband realiseren we een versterkte aansluiting van lokale, nationale en internationale infrastructuren en richten we ons op het verhogen van efficiency en prestaties van applicaties, bijvoorbeeld door toepassing van AI. Ook ondersteunen we de kennisdeling en innovatie die daarvoor nodig is.

State of the art

We zetten experimentele omgevingen op, waarin we samen met onderzoekers de nieuwste technologieën optimaliseren, zoals AI en quantum, of state-of-the-art infrastructuren voor onderzoeksapplicaties. Zo kunnen onderzoekers de grenzen van hun onderzoek verleggen. Kennisdeling vindt plaats samen met de domeinexpertise van onderzoekscommunity’s en Digital Competence Centres (DCC’s).

Gezamenlijk regie voeren op investeringen

Via structurele samenwerking met discipline-specifieke initiatieven zorgen we dat diensten en expertise in infrastructuren blijven aansluiten bij de toekomstige behoeftes van onderzoek. Daarbij wordt optimaal gebruikgemaakt van investeringen door instellingen en in de landelijke digitale infrastructuur. Onderdeel daarvan is dat we gezamenlijk regie voeren op investeringen op institutioneel en (inter)nationaal niveau. Zo benutten we de beperkte publieke middelen optimaal voor de ondersteuning van internationaal toonaangevend onderzoek. 

Roadmaps bij deze innovatiezone zijn bijvoorbeeld:

  • faciliteren van federatie van onderzoeksfaciliteiten (technisch of procedureel ondersteund)
  • up-to-date houden en uitbouwen op Europees vlak van de Nederlandse nationale onderzoeksinfrastructuur
  • bewaken van de soevereiniteit in die infrastructuur
  • versterken van de samenwerking rondom nieuwe onderzoekstechnologieën samen met leden
  • participeren in en coördineren van initiatieven die het Nederlandse soevereine en veilige onderzoekslandschap structureel kunnen versterken
  • samenwerken met internationale partijen
  • participeren in grootschalige onderzoeksprojecten op het gebied van HPC en netwerkcapaciteit
  • faciliteren van het maken van afspraken over de regievoering van de financiering van een optimale nationale infrastructuur.