SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services(Publicatie)

Het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services beschrijft normen voor vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid bij het aangaan van contracten met (cloud)leveranciers. Het bevat standaardbepalingen en een modelbewerkersovereenkomst die instellingen een stevige basis geven voor contracten met leveranciers.

download
17 MEI 2018

Inhoud Juridisch Normenkader

Een belangrijk onderdeel van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services (laatste versie: september 2018) vormt de Bewerkers/Verwerkersovereenkomst. In oktober 2017 is deze overeenkomst aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SURF Juridische Commissie heeft SURF geadviseerd om deze versie onderdeel uit te laten maken van het Juridisch Normenkader. Het bestuur van SURF heeft hier in november 2017 een positief besluit over genomen.

Nieuwe Verwerkersovereenkomst 2017

In de nieuwe Verwerkersovereenkomst staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Bewerkersovereenkomst (versie oktober 2016). Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Leden van SCIPR kunnen de Word-versies van deze documenten opvragen via de besloten wiki van SCIPR.

De Juridische Commissie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van de Verwerkersovereenkomst. Meer informatie over de rol en samenstelling van de Juridische Commissie is te vinden in dit document.

Naast de Verwerkersovereenkomst zijn de volgende bijlages beschikbaar:

  • B: Instructie: praktische instructie en uitleg over de bepalingen en bijlagen van de Model Bewerkersovereenkomst. (pdf)
  • C. Handreiking Beveiligingsmaatregelen (pdf): dit document legt de zogenoemde ‘passende beveiligingsmaatregelen' uit, die aan de orde komen in het Normenkader en de Model Bewerkersovereenkomst
  • D. Handreiking Auditverplichting (pdf): in de modelbewerkersovereenkomst wordt gesproken over een auditverplichting. Dit document geeft hier verdere uitleg over.

Eerdere versies van de bijlagen zijn op te vragen via SCIPR. 

Meer informatie

Aantal keren bekeken:
21193
Aantal keren gedownload:
374
Laatste wijziging op 10 sep 2018