SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services

Wil je een contract aangaan met (cloud)leveranciers? In het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services vind je hiervoor de regels voor vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid. Het bevat standaardbepalingen en een modelverwerkersovereenkomst die instellingen een stevige basis geven voor contracten met leveranciers.

Stoplicht op groen

Juridische Commissie SURF

De Juridische Commissie van SURF houdt zich bezig met het Juridisch Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs (JNK). Op deze pagina vind je informatie over de benoeming en de samenstelling van de Juridische Commissie.

In 2014 heeft SURF het Juridisch Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs (JNK) vastgesteld. Tegelijkertijd is besloten tot de inrichting van een Juridische Commissie. De commissie houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van het JNK en bespreekt het toepassen van het JNK in de praktijk.

De commissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden. Leden van de Juridische Commissie zijn aangesteld voor de looptijd van 2 jaar. De commissie kiest een voorzitter uit haar midden. SURF zorgt voor een secretaris. Bij een vergadering van de commissie zal een jurist van SURF aanwezig zijn en de corporate privacy officer van SURF. De medewerkers van SURF – onder wie ook de secretaris – zijn geen lid van de commissie.

Bij de benoeming van de leden van de commissie worden de Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC's) betrokken. Benoeming van leden van de commissie is een besluit van het bestuur van SURF. De samenstelling van de commissie wordt gepubliceerd op de website.

De Juridische Commissie komt 4 keer per jaar bijeen. De Juridische Commissie adviseert het bestuur van SURF over inhoud en toepassing van het JNK. De commissie bereidt aanpassingen voor en zorgt voor aansluiting van het JNK bij ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en andere relevante ontwikkelingen. SURF kan door haar gewenste aanpassingen van het normenkader ter advies bij de commissie voorleggen.

Substantiële aanpassingen zowel wat betreft inhoud als met betrekking tot de werkwijze legt de commissie voor aan het bestuur die besluit over de aanpassingen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over de manier waarop deze met het advies omgaat. Kleine aanpassingen die de commissie voorstelt kunnen worden voorgelegd aan het lid van het bestuur met privacy en security in de portefeuille die hierover een besluit kan nemen.

De commissie stelt een jaarverslag op voor het bestuur dat wordt gedeeld met de Ledenraad.

Samenstelling Juridische Commissie

 

 • Erik van den Beld MSc

  Functionaris Gegevensbescherming (FG / DPO) Saxion University of Applied Sciences
 • Dr. Michel Paardekooper

  Functionaris gegevensbescherming en ISO: onderzoek & onderwijs VUmc
 • Mr. Yvonne Ritzen

  Senior jurist KNAW

  KNAW
 • Mr. Tom Paffen

  Senior legal counsel privacy and data protection

  Vrije Universiteit Amsterdam
 • Peter Vermeijs

  Senior juridisch beleidsadviseur MBO raad
 • Mr. Mark Adriolo

  Juridisch adviseur Open Universiteit
Jaarverslag
Jaarverslag Juridische Commissie SURF 2019