Werkboek Veilig toetsen(Publicatie)

Editie 2017 Om instellingen te ondersteunen bij het veilig maken van het toetsproces heeft SURF samen met experts uit verschillende hogeronderwijsinstellingen het werkboek Veilig toetsen ontwikkeld. Het werkboek bevat handvatten om het gehele toetsproces veilig in te richten en is van toepassing op zowel het papieren als digitale toetsproces.

download
06 NOV 2017

Beveiliging steeds belangrijker

Met de opmars van digitaal toetsen groeit het bewustzijn van instellingen dat de beveiliging van het toetsproces steeds belangrijker wordt. De behoefte om veilig te toetsen strekt verder dan alleen digitaal toetsen; ook bij de voorbereiding van papieren toetsen maken docenten veelvuldig gebruik van ICT. Om instellingen te ondersteunen bij het veilig maken van het gehele toetsproces heeft SURF samen met experts uit verschillende hogeronderwijsinstellingen dit werkboek (pdf) ontwikkeld.

Niet eenvoudig

Het veilig maken van het toetsproces is echter niet eenvoudig; er bestaat helaas geen alomvattende ingreep waarmee dit in een keer op te lossen is. Dit werkboek biedt instellingen handvatten om het gehele toetsproces veilig in te richten. Deze handvatten sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande, gangbare beveiligingsrichtlijnen en -normeringen, zoals de baseline informatiebeveiliging, de HORA en een aantal ISO-normeringen.

Opbouw werkboek

Het werkboek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel beschrijft hoe je een risicoanalyse van het toetsproces binnen de instelling kunt maken (Hoofdstuk 2 Veiligheidsrisico’s in het toetsproces) en welke stappen je als instelling moet zetten om tot een veilig toetsproces te komen (Hoofdstuk 3 Naar een veilig toetsproces). Het tweede deel bestaat uit een aantal bijlagen die concrete maatregelen bevatten om de toetsveiligheid te verhogen.

Aanvullingen editie 2017

Deze tweede versie van dit werkboek is op grond van gebruikerservaringen een aantal kleine verbeteringen en correcties doorgevoerd. Daarnaast is in deze versie het aspect Beschikbaarheid opgenomen en is het proces ‘Beheer’ vrij ingrijpend herzien.

Toolkit

Nieuw bij deze tweede editie is de toolkit. Deze bestaat uit verschillende documenten die je kunt gebruiken als je aan de slag gaat met veilig toetsen binnen je eigen instelling:

Voor wie

Dit werkboek is bedoeld voor medewerkers in het onderwijs die zich bezighouden met toetsveiligheid, zoals medewerkers van het toetsbureau, functioneel beheerders van toetssoftware en security officers.

Meer informatie

Aantal keren bekeken:
6096
Aantal keren gedownload:
920
Laatste wijziging op 04 dec 2017