Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn? Dit zijn vraagstukken rond researchdatamanagement die je als instelling niet alleen kan beantwoorden.

Logo LCRDM 500

Wat doet het Landelijk Coördinatiepunt?

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en oplossing. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Het LCRDM brengt daartoe onderzoeksondersteuners, beleidsmakers, ict-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar.

Meer informatie en meedoen

Wil je meer weten of deelnemen? Ga naar de website van het LCRDM.