Flexibel onderwijs organiseren

Flexibilisering van het onderwijs gaat over instellingsgrenzen heen. Om zo flexibiliteit in het curriculum vorm te geven en mobiliteit van studenten gemakkelijk te faciliteren. Afspraken en standaarden spelen hierbij een grote rol om voorzieningen op elkaar aan te laten sluiten. SURF biedt ondersteuning bij initiatieven voor leven lang ontwikkelen.

Hard werkende studenten in bibliotheek

Onderwijslogistiek

Flexibel onderwijs organiseren heeft veel impact op de inrichting van de onderwijslogistieke processen. Als je aan de slag gaat met flexibilisering en daardoor je onderwijs anders gaat inrichten, leidt dat automatisch ook tot aanpassingen in de onderwijslogistiek.

Wat is onderwijslogistiek?

Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maken dat het onderwijs op hogescholen en universiteiten gestroomlijnd verloopt: van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering. Op het moment dat onderwijsinstellingen met flexibilisering aan de slag gaan en andere keuzes maken over de inrichting van het onderwijs leidt dat altijd tot aanpassingen in de onderwijslogistiek.

Inzicht in onderwijslogistieke keten

Wat vraagt flexibel(er) onderwijs van de onderwijsorganisatie? Hoe ondersteun je als instelling studentmobiliteit met technologie? En wat betekent dit voor de inrichting van het applicatielandschap? SURF ondersteunt instellingen bij het in kaart brengen van de onderwijslogistieke keten binnen de instelling en het meer inzichtelijk krijgen van de onderwijsprocessen. Onderstaande publicaties kunnen je hierbij helpen.

Procesplaat vanuit perspectief van de student

Procesplaat

Het organiseren van flexibel(er) onderwijs vraagt om wendbaarheid van een onderwijsorganisatie. Wat vraagt dit van de instelling en het onderwijs? Door te vertrekken vanuit het perspectief van de student, is te zien welke onderwijsprocessen aan elkaar verbonden zijn, zodat gevolgen van keuzes voor de inrichting van processen inzichtelijk worden. Gebruik de procesplaat om met jouw instelling op weg te gaan.

Download de procesplaat

Werkwijzer – Referentiemodel onderwijslogistiek

Foto werkwijzer referentiemodel

De werkwijzer bij het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs beschrijft de ideeën en inzichten achter het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Dit model is een hulpmiddel om de onderwijslogistieke keten binnen de instelling in kaart te brengen. Ook biedt de werkwijzer handvatten om te komen tot een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

Download de werkwijzer

Referentiemodel onderwijslogistiek

Foto referentiemodel onderwijslogistiek

Het referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek stelt instellingen in staat om na te gaan welke gevolgen een meer flexibel curriculum heeft voor de onderwijslogistiek. Je krijgt inzicht in de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning. En hoe je die samenhang organiseert.

Download het referentiemodel

Onderwijslogistiekmodel en puzzel

Onderwijslogistiekmodel

Het Onderwijslogistiekmodel maakt de samenhang zichtbaar van onderwijsontwikkeling en planning tot diplomering en evaluatie. Het model stelt docenten, dienstverleners, beleidmakers en het management in staat om het gesprek over de betekenis van onderwijslogistiek in de organisatie aan te gaan. Het is ontwikkeld door de Special Interest Group Onderwijslogistiek.

Download het model

Download de puzzel

Sluit je aan bij de community Onderwijslogistiek

SURF Communities

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de Special Interest Group (SIG) Onderwijslogistiek.

Naar de community