Toegang tot rekendiensten aanvragen

Onderzoekers kunnen beperkte hoeveelheden rekentijd, datadiensten en support rechtstreeks aanvragen bij SURF. Dit geldt voor cloud- en clustercomputing op HPC Cloud, Nationale Supercomputer Snellius en Data Processing (Grid/Spider). Grootschalige projecten verlopen via NWO.

Future Computing
Zorgeloze toegang tot rekensystemen via jouw instelling met RCCS

Een aantal instellingen heeft directe en snelle toegang tot rekenkracht op de nationale rekenfaciliteiten georganiseerd voor haar onderzoekers via een Research Capacity Computing Service (RCCS)-contract. Je kunt dan direct rekenen en zo 10, 100 of 1000 keer sneller je analyses doen of veel meer parameters meenemen dan normaal.

Onderzoekers van deze instellingen hebben al eenvoudig en snel toegang tot rekenkracht en datadiensten via hun IT-afdeling of Research Support Office:

Steeds meer instellingen bieden Research Drive aan via hun RDM/research support of IT-afdeling. Is bij jouw kleine rekentijdaanvraag (zogeheten pilottoekenning) het gebruik van Research Drive wenselijk en via jouw instelling mogelijk? Dan zorgt SURF dat je hier als onderzoeker gebruik van kunt maken bij een toekenning.

Hoe vraag ik toegang aan?

Ga naar de aanvraagportal voor toegang tot onze rekendiensten Snellius, HPC Cloud, Custom Cloud of Grid, met bijbehorende opslag en support. Je kunt inloggen met je SURFconext-account of direct een gebruikersaccount aanmaken in de aanvraagportal.

Ga naar de aanvraagportal

Wat kan ik aanvragen?

Je kunt de volgende pilotaanvragen indienen voor het gebruik van rekensystemen, opslag en support:

 • maximaal 1.000.000 CPU of GPU SBU (standard billing units) clustercomputing op supercomputer Snellius (inclusief max. 200GB directoryopslag, 4 uur support, indien nodig max. 50TB offline tapestorage, indien nodig max. 50TB project space opslag, Research Drive - via SURF (max 5 TB) of via instelling)
 • maximaal 50.000 CPU core-uren cloudcomputing op HPC Cloud (via  Research Cloud portal) (inclusief max. 2TB opslag, 4 uur support, indien nodig max. 50TB offline tapestorage, Research Drive - via SURF (max 5 TB) of via instelling)
 • maximaal 10.000 GPU-uren cloudcomputing op HPC Cloud (via  Research Cloud portal) (inclusief max. 2TB opslag, 4 uur support, indien nodig max. 50TB offline tapestorage, Research Drive - via SURF (max 5 TB) of via instelling)
 • maximaal 1.000.000 CPU core-uren dataprocessing op Grid/Spider (inclusief max. 200TB diskopslag, 300TB tapeopslag, Research Drive - via SURF (max 5 TB) of via instelling, en in overleg te bepalen expertise voor het opzetten van de infrastructuur).
 • maximaal 10.000 GPU-uren dataprocessing op Grid/Spider (inclusief max. 200TB diskopslag, 300TB tapeopslag, Research Drive - via SURF (max 5 TB) of via instelling, en in overleg te bepalen expertise voor het opzetten van de infrastructuur).
 • maximaal 100.000 CPU core-uren Custom Cloud Solutions (MS4/Kubernetes), max. 2TB opslag, hoeveelheid support in overleg, indien nodig max. 50TB offline tapestorage, Research Drive - via SURF (max 5 TB) of via instelling
 • maximaal 10.000 GPU uren Custom Cloud Solutions (MS4/Kubernetes), max. 2TB opslag, hoeveelheid support in overleg, indien nodig max. 50TB offline tapestorage, Research Drive - via SURF (max 5 TB) of via instelling.

Meer rekentijd nodig?

Heb je meer rekentijd, opslag en support nodig dan mogelijk is via deze pilotaanvragen? Dien dan een aanvraag in bij NWO (aanvraagproces duurt ca. 8 weken, maar ca. 2 weken na indienen wordt een deelhonorering beschikbaar gesteld, zodat je snel kan starten. De looptijd van grote NWO-toekenningen is 2 jaar, met de mogelijkheid eenmalig met 1 jaar te verlengen).

Toegang tot andere diensten voor onderzoek

Hoe krijg je toegang tot andere diensten voor onderzoek, zoals (big) data services, visualisatie, connectiviteit, advies op maat of  ict-trainingen? Dat vind je op de betreffende dienstpagina

Over call en budget

Het programma Rekentijd Nationale Computersystemen financiert toegang tot nationale computervoorzieningen. Zowel de zogeheten pilotaanvragen voor beperkte hoeveelheden rekentijd, opslag en support die je rechtstreeks aanvraagt bij SURF als de grootschalige aanvragen die verlopen via NWO vallen onder de voorwaarden van deze call. Kijk voor meer informatie over deze call op de website van NWO.

Het beschikbare budget per 2023 betreft (voor zowel grote aanvragen via NWO als kleine pilotaanvragen via SURF): 

 • 1656 miljoen SBU rekentijd
 • 59.256 TB dataopslag. 

Waarvan: 

 • Supercomputer: 1485 miljoen SBU op Snellius (1253 miljoen SBU CPU nodes, 126 miljoen SBU GPU nodes, 97 miljoen SBU CPU fat nodes, 9 miljoen SBU CPU high‐memory nodes), met 9.956 TB Snellius project space en 15.000 TB Data Archive (offline tape opslag).
 • Data Processing (Grid en/of Spider): 145,3 miljoen CPU core‐uren en 0,3 miljoen GPU uren, met 22.272 TB online opslag en 10.995 TB Data Archive (offline tape opslag).
 • HPC Cloud: 21,9 miljoen CPU core‐uren en 0,8 miljoen GPU uren, met 640 TB online opslag.
 • Custom Cloud Solutions: 2,2 miljoen CPU core‐uren, met 193 TB online opslag.
 • 200 TB opslag Research Drive.

NB: 

 • Verbeterde uitwisselbaarheid tussen systemen biedt extra mogelijkheden in capaciteit.
 • Bij alle toekenningen is het gebruik van een Research Drive account mogelijk om data op te slaan en te delen met anderen. Indien beschikbaar wordt dit aangeboden via jouw instelling.
Voor wie?

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Universitaire medische centra
 • KNAW- en NWO-instituten
 • Nederlandse hogescholen
 • het Nederlands Kanker Instituut
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • de Dubble bundellijn bij ESRF in Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Prinses Máxima Centrum
 • de aan SURF Coöperatie deelnemende instellingen: KNMI, RIVM, TNO, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit voor Humanistiek, Politieacademie
 • IHE
 • Alle TO2-instellingen: TNO, NLRMarin en Deltares en WUR/DLO

Als de aanvrager geen vast, maar een tijdelijk dienstverband heeft bij de instelling, dient de aanvraag digitaal te worden ondertekend door een verantwoordelijk wetenschappelijk begeleider met een vaste aanstelling. Hiermee verklaart de begeleider zich garant te stellen voor de verantwoording van toegekende rekentijd, opslag en support. Deze wetenschappelijk begeleider, supervisor, mag voor meerdere aanvragers garant staan.

Hoe lang duurt aanvragen?

Binnen 1 à 2 weken na het indienen van je aanvraag, kun je toegang tot onze systemen hebben.

Is tussentijds ophogen mogelijk?

Zolang de aanvraag binnen de maxima van de rekendienst ligt, is ophogen toegestaan.

Voorbeeld: Aanvrager heeft een pilottoekenning van 350.000 core-uren op Snellius. Als gedurende de looptijd blijkt dat aanvrager 150.000 core-uren extra nodig heeft, dan is ophoging mogelijk binnen diezelfde toekenning.

Hoe lang geldig?

1 jaar. Daarna is éénmalige verlenging van 6 maanden mogelijk.

Hoe vaak aanvragen?

Iedere aanvrager kan per kalenderjaar één aanvraag per soort pilot indienen.

Voorbeeld: in 2021 kan een onderzoeker 50.000 core-uren op HPC Cloud aanvragen en 500.000 core-uren op Snellius.

Voorbeeld: als een onderzoeker voor 2 onderzoeksprojecten werkt, die beide HPC Cloud nodig hebben, kan deze onderzoeker alleen voor 1 van deze projecten een pilotaanvraag indienen voor HPC Cloud. Voor het andere project moet iemand anders de aanvraag indienen.

Hoe zorg ik voor goed datamanagement?

Tijdens de looptijd van de pilottoekenning is gebruik van SURF Data Archive mogelijk voor het bewaren van onderzoeksdata. Neem na afloop van de toekenningsperiode contact op met SURF om met jouw instelling de mogelijkheden van langetermijnarchivering te bekijken.

Ook bieden SURF en steeds meer instellingen de dienst Research Drive, zodat je tijdens de looptijd van de toekenning kan delen met anderen. Als jouw instelling SURF Research Drive aanbiedt, kan je hiervan gebruikmaken. Dit verbetert de koppeling met de datadienstverlening van jouw instelling. 

EUR
Fontys
Hanze 
HAN
HHS
HU
HvA
HZ
Inholland
OU
Radiant (pabo's)
Saxion
TUe
Universiteit Leiden
UvA
VU

Dit kun je opnemen in het datamanagementplan dat dient te worden opgesteld in samenspraak met de RDM-support van jouw kennisinstelling (zie de website van NWO).

Toegang voor bedrijven en overige instellingen?

Ook als onderzoeker in het bedrijfsleven en (nog) niet-subsidiabele instelling kun je onze diensten gebruiken. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Is er een overzicht van de toekenningen?

Ja, bij NWO. Via nieuwsberichten maakt NWO alle gehonoreerde grote NWO-aanvragen openbaar. Onderaan deze berichten staat een bijlage met alle pilottoekenningen via SURF.

Extra consultancy/support nodig?

Heb je technische ondersteuning nodig bij het gebruik van diensten? Op deze pagina helpen we je graag verder