Open Anatomie Leermaterialen

Het doel van dit project is om een ruime collectie kwalitatieve anatomische beeld- en leermaterialen op AnatomyTOOL te ontsluiten en deze materialen in het onderwijs in te zetten. Daarnaast stimuleert het project via voorlichting het gebruik van deze leermaterialen.

medische projecten

Ruim 4000 leermaterialen over anatomie vrij hergebruiken via edusources

Dankzij de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs is het platform AnatomyTOOL ontwikkeld. Het biedt een ruime collectie anatomische beeld- en leermaterialen aan die te delen en hergebruiken zijn. De leer- en beeldmaterialen van de AnatomyTOOL zijn ook beschikbaar via edusources.nl

Instelling

Leids Universitair Medisch Centrum/ Univ. Leiden, Universiteiten van Amsterdam, Gent, Groningen, Hasselt, Leiden, Leuven en Maastricht

Doel en doelgroep

Het project ontsluit niet alleen algemeen gangbaar anatomisch beeldmateriaal, maar streeft ook naar ontsluiting van vernieuwende materialen. Het gaat om: anatomische illustraties, digitale 3D-modellen, embryologievideoclips en operatie-anatomie-tutorials.

Het beeld- en leermateriaal is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 • Docenten anatomie binnen onderwijsinstellingen in de gezondheidszorg (hbo, universiteiten, in de eerste plaats in Nederland en Vlaanderen, in de tweede plaats ook daarbuiten);
 • Studenten aan genoemde onderwijsinstellingen;
 • Algemeen publiek.

Resultaten

Het belangrijkste resultaat is het ontsluiten van verschillende leermaterialen op AnatomyTool. Het gaat om materiaal uit bijvoorbeeld Massive Open Online Courses (MOOCs)  en de collectie Slagter. Daarnaast zijn de volgende resultaten ontwikkeld:

 • Een pilotonderzoek over de herbruikbaarheid van open online leermateriaal;
 • Bestaand, nog niet open beschikbaar leermateriaal waar nodig aanpassen en hergebruiken;
 • (Door-)ontwikkeling van 3D-modellen en beeldmateriaal;
 • Ontsluiten van materialen op AnatomyTOOL;
 • Inbedding van het leermateriaal in het onderwijs, de vakvereniging en vakgemeenschap, en de Wetenschappelijke Bibliotheek;
 • Evaluaties van docenten en studenten over de inzet van het open materiaal in het onderwijs.
 • Voorlichtingen aan docenten over open onderwijsmaterialen en Creative Commons;
 • Rapportage over de rol van bibliotheken bij open onderwijs;

Ontwikkelde materialen

Het materiaal is ontsloten op het TOOL platform, dat eerder is ontwikkeld en vervolgens ook gepubliceerd is op SURFplatform edusources.nl

Beschikbaar zijn nu op AnatomyTOOL:

Ook worden bijbehorende lesmaterialen, zoals kennisclips, readers en oefenvragen ontsloten. De metadata worden aangevuld met metadata volgens de IEEE-LOMstandaard om het materiaal ook voor andere tools dan AnatomyTOOL geschikt te maken.

Contactpersoon voor vragen

Paul Gobée, o.p.gobee@lumc.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2019 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.