Open Onderwijs API: de weg naar flexibel onderwijs

De Open Onderwijs API is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Een API (Application Programming Interface) is een set definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Via deze API stellen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld via apps handige informatie beschikbaar, zoals cijfer- en roosterinformatie.

studenten achter macbook

Ontdek API in vogelvlucht in onderstaande video. Mogelijk moet je cookies van derden (= YouTube) accepteren om de animatie te kunnen zien.

API: onmisbaar onderdeel van integratie-infrastructuur

Hogescholen werken steeds vaker aan een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Deze is opgebouwd uit verschillende applicaties van binnen en buiten de onderwijsinstelling. De integratie-infrastructuur zorgt voor uitwisseling van data tussen deze losse applicaties. API’s zijn de koppeling tussen verschillende softwareapplicaties. Dit maakt ze een onmisbaar onderdeel van zo’n integratie-infrastructuur. Zo kun je bijvoorbeeld via apps handige informatie beschikbaar stellen: van onderwijs tot studiepunten en van roosters tot vrije werkplekken.

Doorontwikkeling van de Open Onderwijs API

Open Onderwijs API maakt het gemakkelijker om diensten te ontwikkelen op basis van onderwijsdata die binnen de instelling beschikbaar zijn. Vanuit productmanagement onderwijs dragen we bij aan de doorontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van deze standaard. We verkennen de mogelijkheden voor dienstverlening op dit gebied vanuit SURF. We onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de data te standaardiseren, om de data ook beschikbaar te maken voor andere doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan webapplicaties of mobiele apps die de informatie op een nieuwe manier combineren of presenteren.

Praktijkvoorbeelden

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Zuyd Hogeschool gebruiken de API in hun dagelijks onderwijs. De MijnUvA-studentenapp van de UvA combineert gegevens uit de elektronische leeromgeving, het studentinformatiesysteem, het roostersysteem en de website van de UvA. De Open Onderwijs API maakt deze data op een overzichtelijke manier beschikbaar. Bij de ontwikkeling van een nieuw intranet koos ook Zuyd Hogeschool voor de Open Onderwijs API als uitgangspunt voor de onderliggende systemen.

Bijdrage van community

Samen met enkele hogeronderwijsinstellingen werken we aan de doorontwikkeling van de Open Onderwijs API. We stimuleren de deelnemende instellingen om onderwijsdata via de standaard Open Onderwijs API toegankelijk te maken, zodat applicatieontwikkelaars relevante apps kunnen ontwikkelen. Wil je meedenken over en meewerken aan de Open Onderwijs API? Dan kun je je aanmelden voor de werkgroep. En door lid te worden van de communitysite blijf je op de hoogte van het project.

Meer informatie