Artificial intelligence

Hoe ziet een digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunstmatige intelligentie eruit? Dat onderzoeken we, zodat we toewerken naar nieuwe en verbeterde componenten van een digitale infrastructuur voor onderzoek.

Artificial Intelligence theme Lab

Over AI binnen het Lab

De toepassing van Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds belangrijkere rol binnen onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Het biedt volop kansen voor verbetering en versnelling en leidt zeker ook binnen het onderzoeksveld tot een digitale transformatie. 

  SURF wil deze kansen samen met de leden zo goed mogelijk benutten. Binnen het Lab richten we ons daarom op de technologisch innovatieve mogelijkheden die ontstaan.

  Digitale onderzoeksinfrastructuur voor AI

  De overkoepelende doelstelling die we binnen Lab hebben aangaande Artificial Intelligence is onderzoeken hoe een digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunstmatige intelligentie eruit moet komen te zien. We zetten ons in om inzicht te verwerven. En we streven naar validatie en pilot-implementatie van een aantal componenten, zoals extreme scaling, federated learning, Research Data Management voor AI en eXplainable AI.

  Uitdagingen die we onderzoeken

  Een aantal belangrijke uitdagingen rond AI die we binnen het Lab onderzoeken zijn:

  • de toepassing van (schaalbare) machine learning benaderingen in domeinonderzoek;
  • het inzetten van deep learning voor de verbetering van grootschalige numerieke simulaties;
  • het goed en naadloos beschikbaar maken van data voor AI;
  • het toepassen van AI op gedistribueerde data;
  • het begrijpen en interpreteren van machine learning modellen.

  Experimenteren leidt tot inzicht

  Het effectief, doelmatig en verantwoord inzetten van Artificial Intelligence is behoorlijk complex. Evenals het AI ecosysteem van bedrijven, onderzoek, en instellingen. Door experimenten samen met instellingen krijgen we inzicht in mogelijkheden en valideren we nieuwe concepten voor de toepassing van AI in domein-onderzoek, en starten we de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde componenten van de digitale infrastructuur voor onderzoek.