WaardenWijzer ondersteunt gesprek over publieke waarden bij digitalisering

De steeds verdergaande digitalisering in het onderwijs biedt veel voordelen. Tegelijkertijd staan essentiële publieke waarden hierdoor juist onder druk. Deze ontwikkeling vergroot de noodzaak publieke waarden opnieuw tegen het licht te houden. De WaardenWijzer voor onderwijs en onderzoek is bedoeld om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De WaardenWijzer voor digitalisering in het onderwijs

Cover WaardenWijzer

De WaardenWijzer, ontwikkeld door SURF en Kennisnet, biedt een gemeenschappelijke taal voor het voeren van een dialoog over digitalisering in het onderwijs. Door met elkaar te praten over de waarden die bij digitalisering voorop moeten staan, kan het Nederlandse onderwijs zelf betere keuzes maken bij nieuwe technologische ontwikkelingen.

Download de WaardenWijzer

Nieuwe digitale mogelijkheden vragen om dialoog over waarden in de onderwijspraktijk

Digitalisering in het onderwijs draagt bij aan waarden als doelmatigheid, toegankelijkheid, gebruiksgemak en efficiëntie. Maar het leidt ook tot nieuwe uitdagingen zoals; hoe afhankelijk zijn we van data? Wie beheert deze? Welke ict-voorzieningen kunnen we beter samen ontwikkelen/organiseren in plaats van ze af te nemen van marktpartijen? Ontwikkelingen als dataficatie en de toenemende afhankelijkheid van dominante marktpartijen vergroten het belang om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Onderwijsinstellingen hebben de publieke taak om waarden als gelijke kansen, betekenisvol contact en privacy voorop te stellen. Hoe kunnen scholen en instellingen sturen op waarde(n)volle innovatie?

Waardenkader voor onderwijs

SURF en Kennisnet willen met behulp van de WaardenWijzer mensen binnen organisaties prikkelen om het gesprek aan te gaan over publieke waarden. Deze WaardenWijzer is een vervolg op het bèta Waardenkader dat in oktober 2020 is gepubliceerd. Door waarden voorop te zetten bij het ontwerp, de inkoop en de inzet van nieuwe technologie, kan het onderwijs zelf de regie houden bij digitalisering.

 

Rechtvaardigheid, autonomie en menselijkheid

WaardenWijzer visual

De drie hoofdwaarden voor het onderwijs die centraal staan in de WaardenWijzer zijn rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie. Onder die hoofdwaarden zijn allerlei andere waarden te vangen die van belang zijn voor de onderwijspraktijk in het licht van digitalisering.

Denken vanuit publieke waarden

Door te denken vanuit publieke waarden bij digitalisering krijg je versneld inzicht in de mogelijke dilemma’s, en de gevolgen voor verschillende betrokkenen. Bij besluitvorming is er vaak sprake van een weging van waarden, want niet alle waarden zijn altijd te verenigen.

Het gesprek hierover helpt bij het nemen van doordachte besluiten. De WaardenWijzer helpt om de gedeelde waarden te benoemen, in dialoog te gaan over wat die waarden betekenen, en te bepalen of ze onder druk komen te staan in de context van nieuwe digitale mogelijkheden. Door deze gesprekken te voeren, kan het onderwijs digitalisering sturen op een manier die past bij haar publieke verantwoordelijkheid.

Er gebeurt op de verschillende niveaus veel in het onderwijs. In de WaardenWijzer vind je voorbeelden die laten zien dat er al een goede basis ligt voor regie op waarden.

Download de WaardenWijzer voor digitalisering in het onderwijs

Meer weten over publieke waarden?

Samen met instellingen verkennen we, discussiëren we en vormen we een visie rondom publieke waarden, om weloverwogen de juiste beslissingen te kunnen nemen. Om studenten en medewerkers een veilige digitale omgeving te bieden.

Bekijk onze activiteiten