Samen hbo-verpleegkunde

Het project Samen hbo Verpleegkunde is gericht op het delen en hergebruiken van open leermaterialen op het gebied van verpleegkunde.  Voorafgaand aan het project is hier voor 5 samenwerkende instituten al een structuur voor opgezet. Die structuur wordt nu uitgebreid naar alle 17 verpleegkunde-opleidingen in Nederland.

medische projecten

Instelling

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (penvoerder) en 16 hbo-instellingen

Doel en doelgroep

In Nederland  bieden 17 hbo-instellingen een bacheloropleiding Verpleegkunde aan. Deze instituten zijn verenigd onder de koepel van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde en hanteren een gezamenlijk landelijk opleidingsprofiel. Dit profiel vormt een goede basis om open leermaterialen te delen.  In 2017 hebben vijf instellingen binnen het boegbeeldproject hbo Verpleegkunde hier een structuur voor ontwikkeld. Het project Samen hbo Verpleegkunde wil hierop voortbouwen door alle 17 instellingen te betrekken bij het delen en hergebruik van open leermaterialen. Daarnaast zullen leermaterialen worden ontwikkeld en zal de bestaande vakcommunity worden uitgebouwd. De doelgroep wordt in eerste instantie gevorm door de 2.500 docenten Verpleegkunde.

Resultaten

In mei 2020 worden de volgende resultaten opgeleverd:

  • In Wikiwijs zijn 1900 leermaterialen beschreven conform het LOOV-kwaliteitsmodel. Daarbij gaat het om zowel leermaterialen van de 17 instituten als elders gemaakt leermateriaal dat bijdraagt aan het opleidingsprofiel.
  • 40 nieuwe leermaterialen zijn ontwikkeld en open gepubliceerd, bijvoorbeeld op het gebied van E-health en robotica.
  • Alle leermaterialen hebben het LOOV-keurmerk. Het leermateriaal is gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie. De metadata zijn beschikbaar voor iedereen, ook buiten Wikiwijs.
  • Een actieve vakcommunity die bestaat uit ongeveer 500 docenten waarvan er minimaal 10% wekelijks actief is. De community zal zowel online als offline (congressen, workshops) bestaan.
  • Een concreet plan voor het voortzetten van het platform en community op basis van de opgedane ervaringen gedurende het project.

Ontwikkelde materialen

Op Wikiwijs is een eigen startpagina gecreëerd, van waaruit delen en vinden van leermaterialen onder een open licentie mogelijk is.

Ook is een vakcommunity opgezet met het thema Verpleegkunde waar geïnteresseerden mee kunnen praten over de didactiek en het vak Verpleegkunde.

Contactpersoon voor vragen

Marja Versantvoort, m.versantvoort@fontys.nl en samen-hbovpk@fontys.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2018 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.