ShareStats: vakcommunity én open omgeving voor statistiekopgaven in één

In opleidingen sociale wetenschappen is statistiek een belangrijk, maar ook lastig vak. Studenten willen veel oefenen en dat betekent dat docenten veel werk hebben aan het maken van al die opgaven. Vier universiteiten namen het initiatief om de krachten te bundelen en een open omgeving te creëren voor statistiekopgaven.

Marleen de Moor - Sharestats
“Het resultaat: een itembank én een vakcommunity die veel nauwer met elkaar samenwerkt"
Marleen de Moor

Marleen de Moor is één van de negen projectteamleden. Ze geeft al jaren statistiekonderwijs, eerst aan de Vrije Universiteit (VU), inmiddels aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Ze merkt dat studenten grote behoefte hebben aan oefensommen. Tot voor kort maakte ze die altijd zelf. “Maar dat is natuurlijk ontzettend veel werk.”

Via Grasple, een open leeromgeving voor studenten op het gebied van wiskunde en statistiek, kwam ze in contact met collega’s in Utrecht en Amsterdam. “Zo is met vijf faculteiten van vier universiteiten – Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Universiteit Utrecht (UU) – het idee ontstaan om subsidie aan te vragen bij OCW voor het ontwikkelen van een open leeromgeving”, vertelt ze.

Docenten andere universiteiten betrekken

Het doel was niet alleen het breed beschikbaar stellen van oefenmaterialen, maar ook het ontwikkelen van een vakcommunity. Daarom begon het projectteam niet alleen met de techniek, maar ook met de vraag: hoe gaan we docenten van andere universiteiten benaderen en betrekken? Er werd een landelijke bijeenkomst georganiseerd in het voorjaar van 2020. Die moest in allerijl worden omgezet naar een digitale meeting vanwege corona. “Sindsdien hebben we al onze meetings digitaal gehouden, met uitzondering van de slotbijeenkomst”, vertelt De Moor. En dat had zo zijn voordelen: “De projectteamleden werken allemaal in de randstad, maar we willen ook de universiteiten in de rest van het land betrekken. Door de vergaderingen digitaal te organiseren, was het ook voor docenten uit Groningen, Enschede of Maastricht makkelijk om aan te haken. De opkomst was daardoor erg hoog en de community is echt goed van de grond gekomen.”

“Er staan al meer dan 4000 statistiekopgaven in, die goed doorzoekbaar zijn"
Marleen de Moor

Meer dan 4000 statistiekopgaven

De technische kant zorgde voor wat hoofdbrekens: hoe maken we de materialen voor iedereen beschikbaar? Hoe integreren we dat met de online leeromgevingen van de diverse universiteiten? Omdat de vier initiatief nemende universiteiten veel met het softwarepakket en programmeertaal R werken, ontstond al vrij snel het idee om deze software ook te gebruiken om de opgaven in te zetten.

Omdat tijd en geld beperkende factoren waren, heeft het team een strakke afbakening gemaakt: we beginnen met enkel en alleen statistiekopgaven (en dus geen aanpalende vakgebieden zoals onderzoeksmethodologie) op bachelorniveau gericht op sociale wetenschappen. “Het zou heel mooi zijn als we dat later kunnen uitbreiden, maar voor nu is dit al meer dan genoeg. Er staan al meer dan 4000 statistiekopgaven in, die via een taxonomie goed doorzoekbaar zijn.”

“Dit geeft een boost aan het statistiekonderwijs in Nederland, en hopelijk straks ook het buitenland.”
Marleen de Moor

Boost aan statistiekonderwijs

Het project is afgerond, maar klaar is het team nog niet. De Moor: “We zijn nog bezig met het verbeteren van de koppelingen naar Canvas, Grasple en andere online leeromgevingen. Dat betekent dat je nu nog niet makkelijk een opgave uit de ShareStats itembank in Canvas of Grasple kunt plakken. We werken daar nog hard aan. Maar zonder financiering en zonder dat we daarvoor worden vrijgeroosterd neemt het wat meer tijd in beslag dan we zouden willen.” Ook werkt het team aan een publicatie in een journal. “Want we willen ShareStats ook internationaal promoten.”In Nederland is die promotie goed gelukt. Zo goed dat de Vereniging voor Statistiek en Operations Research (VVSOR) naar aanleiding van het project een speciale onderwijssectie heeft opgezet. De Moor: “We hebben met dit project er niet alleen voor gezorgd dat statistiekdocenten hun oefenmaterialen makkelijker kunnen delen, we hebben vooral ook de vakcommunity versterkt. Dit geeft een boost aan het statistiekonderwijs in Nederland, en hopelijk straks ook het buitenland.”

Zelf aan de slag?

Wil je aan de slag met de ontwikkelde materialen van dit project? Lees meer over project ShareStats -Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten.

Meer over de stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project is tot stand gekomen met hulp van de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Bekijk meer resultaten uit de projecten van de stimuleringsregeling.