ShareStats -Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten

Goed oefenmateriaal is een essentieel onderdeel van het statistiekonderwijs. Om studenten meer hoogwaardig oefenmateriaal te kunnen bieden, werken vier universiteiten aan een omvangrijke, open toegankelijke databank met statistiekopgaven.

Open leermaterialen

Projectleider Marleen de Moor over het samenwerken en delen van leermaterialen

Instelling

Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam

Doel en doelgroep

Onderzoeksmethoden en statistiek spelen een belangrijke binnen de sociale- en gedragswetenschappen. Om deze onderdelen goed onder de knie te krijgen, hebben studenten behoefte aan hoogwaardig oefenmateriaal. Tot dusver worden statistische oefen- en toetsopgaven vooral individueel of binnen de eigen vakgroep ontwikkeld, waardoor de efficiency en kwaliteit niet altijd optimaal zijn. In Sharestats werkt een projectteam van vier universiteiten aan het hergebruiken, delen en doorontwikkelen van statistisch leermateriaal, dat wordt gebundeld in een open toegankelijke databank. Meer oefenmateriaal zal gaan zorgen voor verhoging van motivatie en studiesucces onder studenten. Doormiddel van een actieve vakcommunity van docenten wordt de kwaliteit van de opgaven gewaarborgd en wordt er ingezet op een betekenisvolle catalogisering van het leermateriaal.

De databank Sharestats wordt gevuld met gereviewde bestaande materialen en welke worden ingezet bij verschillende bachelor-en (pre)master-opleidingen in de sociale en gedragswetenschappen van de projectpartners. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen ook gebruik maken van de opgaven.

Resultaten

Sharestats is een gratis en openbare databank en zal uiteindelijk ruim 6500 statistiekopgaven en feedback bevatten. De opgaven zijn open beschikbaar via een eigen website, op github en via SURFsharekit. Ook kunnen de opgaven door docenten worden ge├»mporteerd in een digitale leer-en toetsomgeving zoals Canvas, Blackboard, TestVision, Remindo en Grasple. Het project richt zich ook op de vorming van een actieve vakcommunity, die zich zal bezighouden met het beheer en de verdere ontwikkeling van de gezamenlijke databank.  

  • ShareStats website met links naar materialen op Github, instructiemateriaal, zoekfunctionaliteiten en de nieuwsbrieven. De website wordt kostenloos gehost vanuit een openbare github repository waardoor het voortbestaan gegarandeerd is.
  • Kwaliteitsmodel, (wordt binnenkort gepubliceerd op Github) 
  • Taxonomie 
  • ShareStats itembank
  • LinkedIn pagina met oa vijf gepubliceerde nieuwsbrieven 

Ontwikkelde materialen

Het project loopt tot september 2022. Dan komen de leermaterialen beschikbaar.

Contactpersoon voor vragen

Marleen de Moor, demoor@essb.eur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.