SURF en standaarden

Onderwijsinstellingen kunnen niet zonder een optimale uitwisseling van informatie. Standaarden zijn bij uitstek het middel om deze uitwisseling tot stand te brengen. Standaarden zijn strenge afspraken binnen instellingen en tussen instellingen onderling over de vorm waarin de informatie wordt aangeboden. 

Studenten in collegezaal achter computers

Uitwisselen van informatie

Als instellingen informatie over een opleiding (opleidingsinformatie) uitwisselen, dan is het bijvoorbeeld verplicht de officiële naam en de duur van de opleiding te vermelden. Maar het gaat bij standaardiseren ook om het afstemmen van processen en procedures. Om bijvoorbeeld een centrale inschrijfvoorziening mogelijk te maken, is het nodig dat de inschrijfprocedures van de verschillende instellingen op elkaar afgestemd (gestandaardiseerd) zijn. We spreken dan van interoperabiliteit tussen systemen.

Voordelen van standaarden

Het gebruik van standaarden biedt veel mogelijkheden. Door de verbeterde uitwisselingsmogelijkheden kun je informatie 1 keer opslaan en meerdere malen gebruiken. Studenten hoeven zich bijvoorbeeld slechts eenmaal centraal in te schrijven. Vervolgens wisselt de centrale administratie hun gegevens uit met de decentrale systemen op de faculteiten. Omdat op voorhand afspraken zijn gemaakt over de vorm van de informatie, is er geen extra bewerking nodig voor het inlezen van deze gegevens in een ander systeem. Het voorkomen van deze bewerkingsslag bespaart tijd, geld en fouten.

Vindbaarheid van materialen

Standaarden vind je niet alleen bij bedrijfsvoering. Ook in onderwijs en onderzoek is het maken van afspraken belangrijk. Hier gaat het dan om het delen en beschikbaar stellen van leermaterialen, toetsenbanken en onderzoeksresultaten. Door de materialen gestandaardiseerd van trefwoorden (metadata) en unieke identificatiecodes te voorzien, zijn ze vindbaar op internet.

Edustandaard

Daarom stimuleert SURF het gebruik van standaarden. In samenwerking met Kennisnet beheren wij standaarden voor de hele onderwijsketen in Edustandaard. Bij Edustandaard gaat het om open standaarden en afspraken hoe (inter)nationale open standaarden in Nederland moeten worden toegepast. Momenteel richten wij ons op standaarden op het gebied van:

  • toetsen
  • lesmateriaal
  • persoonsgegevens
  • opleidingsinformatie
  • onderzoeksresultaten

SURF en (open) standaarden

SURF zet zich ook op andere manieren in voor standaarden. Zo bezet Floor Jas een zetel bij het Forum Standaardisatie. Ook deponeert SURF de door hen ontwikkelde open standaarden op wereldwijde fora.