Thema-uitgave Continue doorontwikkeling van de digitale leeromgeving

Een digitale leeromgeving is nooit af: hij vraagt om continue aandacht voor verbetering. 5 instellingen laten zien hoe zij hun digitale leeromgeving up-to-date houden en welke geleerde lessen dat heeft opgeleverd. Ook lees je welke stappen je kunt nemen om tot een goed ingerichte leeromgeving te komen.

Continue doorontwikkeling in de digitale leeromgeving

Vraagstuk: hoe organiseer je regie op de digitale leeromgeving?

De digitale leeromgevingen van onderwijsinstellingen hebben zich ontwikkeld tot complexe omgevingen die zijn opgebouwd uit verschillende systemen en applicaties. Het is nodig om bepaalde onderdelen regelmatig te herzien of toe te voegen. Dit vereist organisatie en regie. Voor veel instellingen is het organiseren van de regie op de continue ontwikkeling een belangrijk en complex vraagstuk.

5 praktijkvoorbeelden

In deze thema-uitgave (pdf) lees je hoe de Universiteit van Amsterdam, de Christelijke Hogeschool Ede, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen de regie organiseren om leeromgeving up-to-date te houden.