Flexibel onderwijs organiseren 
Studenten verwachten gemak en keuzevrijheid, om te studeren wat ze willen, in eigen tijd, plaats en tempo. Zolang zij studeren, maar ook bij een leven lang ontwikkelen. Instellingen moeten flexibiliteit bieden waar studenten om vragen, bijvoorbeeld het onderwijsaanbod flexibeler maken, studentmobiliteit faciliteren en digitale certificaten uitreiken.
Hogeschool Leiden

Een eigen leerroute voor elke student  is geen systeemgedreven maar een inhoudelijke verandering.

Alexander Blanc

Alexander Blanc

Telefoonnummer

Kernbegrippen flexibel onderwijs

Kernbegrippen rondom flexibel onderwijs helpt instellingen om dezelfde taal te spreken.

Flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs is onderwijs dat studenten keuzevrijheid biedt. Hierdoor kunnen studenten bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs volgen, in hun eigen tempo en volgens hun eigen planning. Ook werkvormen en leermiddelen kunnen flexibel worden aangeboden. Flexibel onderwijs kan te maken hebben met wat studenten leren (inhoudelijke keuzevrijheid, onderwijs passend bij hun achtergrond) en hoe studenten leren (op hun eigen tijd en plaats en in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en manier.

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren is onderwijs volgen dat niet uitgaat van een vast opleidingsprogramma, maar dat afgestemd kan worden op de wensen en voorkeuren van een student. Gepersonaliseerd onderwijs stelt studenten in staat hun eigen leerroute te bepalen.

Gepersonaliseerde leerpaden

Een combinatie van leeractiviteiten die is toegesneden op de individuele behoefte van studenten. Met een gepersonaliseerd leerpad kunnen studenten zelf bepalen aan welke cursussen ze deelnemen en welke leeractiviteiten ze doen om een competentie te verwerven.

(edu)badge

Een badge is een digitaal bewijsstuk waarmee een student aantoont dat hij of zij bepaalde vaardigheden of kennis beheerst. Ook bevat de badge informatie over de instantie die de badge heeft uitgegeven en de geldigheidstermijn. De student kan zijn of haar badge in de vorm van een icoontje tonen in een digitale omgeving, bijvoorbeeld op LinkedIn. Studenten kunnen badges van verschillende instanties verzamelen en combineren. Een edubadge is een badge die door een Nederlandse instelling is uitgegeven door middel van de infrastructuur die SURF hiervoor aanbiedt.

eduID

SURF onderzoekt of één student-identiteit, een eduID, kan helpen om de wensen van onderwijsinstellingen, opleidingen en studenten op het gebied van digitalisering, flexibilisering en internationalisering te realiseren. Denk aan de mogelijkheden van een eduID in het kader van studentmobiliteit, een leven lang leren en studenten die nog geen studentnummer hebben of geen studentnummer meer hebben, zoals aankomende studenten en alumni.

Microcredentialing

Microcredentialing is het ‘opknippen’ van onderwijs in kleinere eenheden en het certificeren daarvan. Een microcredential is vergelijkbaar met een mini-diploma, of met een digitaal certificaat (of badge) voor het beheersen van specifieke inhoudelijke expertise.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus is de centrale, generieke voorziening waarin het totaal aan onderwijsmodules of -producten is vastgelegd. Deze onderwijsproducten worden beschreven door middel van een verzameling metadata en verwijzen naar de plek in de kwalificatiestructuur (taxonomie) waarop ze betrekking hebben. Ook de examen-activiteiten en -producten kunnen worden vastgelegd in de onderwijscatalogus.

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen, informatiestromen en geproduceerde documenten in de hele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering. Met het flexibiliseren van het onderwijs lopen veel instellingen aan tegen de grenzen van hun huidige systemen en interne processen. Die zijn namelijk niet ingericht om flexibele onderwijsprocessen te ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk deze processen inzichtelijk te maken door de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning in kaart te brengen.