Flexibel onderwijs organiseren 
Studenten verwachten gemak en keuzevrijheid, om te studeren wat ze willen, in eigen tijd, plaats en tempo. Zolang zij studeren, maar ook bij een leven lang ontwikkelen. Instellingen moeten flexibiliteit bieden waar studenten om vragen, bijvoorbeeld het onderwijsaanbod flexibeler maken, studentmobiliteit faciliteren en digitale certificaten uitreiken.
Hogeschool Leiden

Een eigen leerroute voor elke student  is geen systeemgedreven maar een inhoudelijke verandering.

Alexander Blanc

Alexander Blanc

Telefoonnummer

Publicaties flexibel onderwijs organiseren

Veel instellingen zijn bezig om flexibilisering van het onderwijs vorm te geven en er is duidelijk behoefte om kennis uit te wisselen. SURF wil instellingen ondersteunen in het meer inzichtelijk krijgen van de onderwijsprocessen.

Publicaties onderwijslogistiek

Procesplaat Onderwijs

De procesplaat Onderwijs organiseren vertrekt vanuit het perspectief van de student. Je ziet welke onderwijsprocessen aan elkaar verbonden zijn, zodat gevolgen van keuzes voor de inrichting van processen inzichtelijk worden.

Werkwijzer Referentiemodel

De werkwijzer bij het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs beschrijft de ideeën en inzichten achter het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Dit model is een hulpmiddel om de onderwijslogistieke keten binnen de instelling in kaart te brengen. Ook biedt de werkwijzer handvatten om te komen tot een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

Referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek

Het referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek stelt instellingen in staat om na te gaan welke gevolgen een meer flexibel curriculum heeft voor de onderwijslogistiek.

Flyer Vertrouwen en privacy in de onderwijslogistiek

Op welke momenten in de onderwijslogistieke keten kom je vertrouwelijke informatie tegen en hoe ga je hiermee om? In de flyer Vertrouwen en privacy in de onderwijslogistiek worden modellen aangereikt die dit proces inzichtelijk en toetsbaar maken.

Notitie Flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om hun onderwijs te flexibiliseren. Ook op het vlak van onderwijslogistiek. In deze notitie Flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs, oriëntatie en inventarisatie lees je een oriëntatie en inventarisatie over dit thema.

Onderwijslogistiekmodel

Het Onderwijslogistiekmodel ontwikkeld door De Special Interest Group Onderwijslogistiek, geeft inzicht in de onderwijslogistiek. Het maakt de samenhang zichtbaar van onderwijsontwikkeling en planning tot diplomering en evaluatie. Het model stelt docenten, dienstverleners, beleidmakers en het management in staat om het gesprek over de betekenis van onderwijslogistiek in de organisatie aan te gaan. Het bevat ook praktijkcases van het gebruik binnen instellingen en stelt vervolgstappen voor.