Publieke waarden - Zoeken

Publieke waarden
Binnen onderwijs en onderzoek werken we met elkaar aan een veilige digitale omgeving. Hoe borgen we autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid in een wereld van toenemende digitalisering en afhankelijkheid van leveranciers? Publieke waarden leiden ons daarin om de juiste beslissingen te nemen. Op welke manier zijn deze waarden verweven met de activiteiten van SURF?
Mastdon op mobiele telefoon

We willen binnen de digitalisering niet slechts spreken over prijs en functionaliteiten. Publieke waarden als autonomie, menselijkheid en rechtvaardigheid zullen we intergraal mee moeten wegen en in met elkaar in balans houden. Zo blijven we als sector aan het stuur.

Wladimir Mufty

Wladimir Mufty

Telefoonnummer