Aan de slag met peerfeedback

Peerfeedback is een manier om grootschalig onderwijs persoonlijker te maken en kan de werkdruk van de docent verlichten. Het is een aantoonbaar geschikte onderwijsvorm om dieper leren - kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit - te bewerkstelligen bij studenten.

peer feedback

Tools

Wil je aan de slag met peerfeedback? Voor een effectieve online implementatie van peerfeedback is een feedbacktool nodig. Hoe maak je de juiste keuze?

peer feedback tools

Duidelijke visie op peerfeedback

Het is belangrijk dat je eerst een duidelijke visie ontwikkelt waarin naar voren komt waarom je peerfeedback inzet en hoe dit eruit moet komen te zien. Kijk nog eens naar de keuzes bij de invulling van peerfeedback.

Afwegingen bij het inzetten van peerfeedback

  • Wat wil je bereiken?
  • Wat is er haalbaar?
  • Hoeveel tijd en studenten heb je?
  • Welke afspraken bestaan al binnen je vakgroep/faculteit?
  • Welke keuzes maak je bij het invullen van peerfeedback?
  • Welke tools zijn er al binnen je instelling en kun je deze inzetten voor peerfeedback?
  • Voldoet de tool aan de privacy-eisen m.b.t. omgang van persoonsgegevens?

Tool kiezen

Wanneer je een duidelijk beeld hebt van hoe peerfeedback er binnen jouw opleiding uit moet komen te zien, kun je kiezen om een al bestaande tool binnen de instelling in te zetten, een nieuwe tool te ontwerpen of een licentie aan te kopen van een bestaande tool. Hieronder belichten we de voor- en nadelen.

Beschikbare tools herontdekken

Vaak hebben instellingen al wel systemen beschikbaar waarmee peerfeedback ingezet kan worden, zoals Brightspace, Canvas en Blackboard. Vaak worden de niet alle functionaliteiten maximaal benut. Meestal is hiervan de oorzaak dat docenten niet bekend zijn met de functionaliteiten en hoe het in het lesprogramma geborgd kan worden. Door handleidingen te ontwerpen voor zowel docent als student en workshops te geven kunnen docenten hiermee aan de slag. Het voordeel is dat je niet een nieuwe tool hoeft aan te schaffen. Toch ben je ook hier wel tijd kwijt aan het uitzoeken van de functionaliteiten en hoe je de tool goed kunt inzetten binnen een bepaalde opleiding.

Nieuwe tool zelf ontwikkelen

Een andere mogelijkheid is om een feedbacktool speciaal te ontwerpen en te bouwen voor de inzet binnen een opleiding. Een voordeel hiervan is dat je vanaf het begin input kunt leveren wat de tool voor functionaliteiten moet hebben, dit kun je op maat laten maken. Nadeel is dat het een behoorlijke tijds- en kosteninvestering betekent en het niet altijd even vertaalbaar is naar andere vakken. Toch kan het de voorkeur hebben boven een bestaande tool. Deze tools zijn vaak nog erg gericht op beoordelen, terwijl dit lang niet altijd overeenkomt met hoe peerfeedback wordt ingezet in het onderwijs.

Bestaande tool inkopen

Voldoen de beschikbare tools binnen jouw instelling niet aan de eisen die je hebt voor een feedbacktool en heb je geen behoefte aan het ontwerpen van een eigen op maat te maken tool? Dan zijn er gelukkig ook vele feedbacktools in omloop waar je een licentie op kunt nemen. Een voordeel hiervan is dat je niet zelf een tool hoeft te ontwikkelen en te onderhouden. Nadeel is dat deze tool geen maatwerk is.

Meer weten over peerfeedbacktools?

Functionaliteiten van peerfeedbacktools

Om een indruk te krijgen van de belangrijkste functionaliteiten lees je de publicatie over de functionaliteiten van zes peerfeedbacktools die tijdens een challenge day meededen. Wil je meer weten over een bepaalde tool, kijk dan altijd op de website van de betreffende tool voor de meest actuele informatie.

Video’s over de inzet van peerfeedbacktools

Universiteit Maastricht gebruikt de tool FeedbackFruits bij peerfeedback. Ook veel van de projecten uit de stimuleringsregeling hebben deze tool gebruikt. Bekijk de video als voorbeeld van hoe je deze tool kunt inzetten.

De Universiteit Utrecht geeft in een reeks korte video’s een idee van de verschillende peerfeedback tools, bijvoorbeeld van de tool Peergrade.

In 2020 organiseerde SURF samen met het Versnellingsplan, het ComeniusNetwerk, ECIO en SIG’s diverse webinars over online onderwijs tijdens de coronacrisis. Bekijk het webinar over peerfeedback waar Cora Busstra van de Wageningen Universiteit uitlegt wat Best Contribution Grading is en hoe ze dit in de praktijk hebben ingezet. De terugblikken van alle webinars over online onderwijs, in de vorm van video’s en verslagen, zijn te vinden op SURF Communities en YouTube.

Aanbod tools

Ga na of er bij je eigen instelling al met bepaalde tools gewerkt wordt en of er een toolwijzer beschikbaar is. Zo heeft de Universiteit Utrecht deze toolwijzer.

Voorbeeld handleiding docenten en studenten peergrade tool

De projecten uit de stimuleringsregeling hebben onder andere handleidingen geschreven voor docenten en studenten om wegwijs te worden in de tool. De Universiteit Utrecht heeft onder andere voor de tool peergrade een handleiding voor docenten en een handleiding voor studenten geschreven.