Aan de slag met peerfeedback

Peerfeedback is een manier om grootschalig onderwijs persoonlijker te maken en kan de werkdruk van de docent verlichten. Het is een aantoonbaar geschikte onderwijsvorm om dieper leren - kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit - te bewerkstelligen bij studenten.

peer feedback

Over peerfeedback

Wat is peerfeedback en hoe kun je daarmee dieper leren bewerkstelligen? Op deze pagina is meer informatie te vinden over peerfeedback.

Een student die een andere student iets laat zien op zijn laptop

Wat is Peerfeedback

Bij peerfeedback gaat het om feedback tussen ‘gelijken’ Filius (2020). Een student die feedback geeft aan een medestudent is een vorm die in het onderwijs steeds vaker voorkomt. Het kan een waardevolle toevoeging zijn aan het onderwijs wanneer het goed wordt geïmplementeerd. Studenten besteden meer tijd aan het geven van feedback en kijken vervolgens kritischer naar de ontvangen feedback. Het leidt dan tot ‘dieper leren’.

Dieper leren met peerfeedback

Project ‘peerfeedback in blended leeromgevingen’ haalt als bron Koopman (2017) aan om weer te geven wanneer studenten tot ‘diep leren’ komen. Studenten leren hierbij kritisch na te denken en verbanden te leggen tussen leerinhouden, nieuwe ideeën aan voorkennis te linken en begrippen te koppelen aan ervaringen uit het dagelijks leven. Peerfeedback is een waardevolle professionele vaardigheid voor zowel de ontvanger als de gever van feedback. Studenten leren van elkaar en doen zo vaardigheden op die nuttig zijn voor hun latere carrière.

Formatieve of summatieve peerfeedback

Online peerfeedback wordt meestal ingezet bij formatieve opdrachten, die de student inzicht geven in de mate waarin hij of zij de stof beheerst.  Een medestudent levert feedback op een ingeleverde opdracht of een presentatie, al dan niet aan de hand van een checklist van de docent. De student kan daarnaast verbetersuggesties doen. Vervolgens kan de feedbackontvanger weer feedback op de ontvangen feedback leveren en de feedback verwerken in de opdracht of presentatie. Deze cyclus wordt bij voorkeur meerdere keren herhaald en zo ontstaat er een kwaliteitscyclus en een robuuste leercurve (Birenbaum, 2007; Van Merriënboer & Sluijsmans, 2009).

Een docent kan er daarnaast ook voor kiezen om peerfeedback te gebruiken bij summatieve opdrachten, die meetellen voor een eindbeoordeling. Studenten beoordelen elkaar dan met een cijfer. Dit heet peer-assessment. Uit de projecten bleek dat lang niet iedereen voorstander is van peer-assessment. Zo zitten er beperkingen aan de objectiviteit en betrouwbaarheid van de beoordeling door studenten.

Schaalbaarheid van online peerfeedback

Grotere klassen en de wens van studenten om meer te kunnen oefenen met de lesstof, vragen een grote tijdsinvestering van docenten. In een klassikale setting is het organiseren van feedback geven en ontvangen een tijdrovende en logistiek vaak ingewikkelde klus. In kleine groepen lukt het nog wel, maar met de steeds maar toenemend aantal studenten, kan niet iedereen individueel aan bod komen. Een online feedbacktool biedt hiervoor kansen. Studenten kiezen dan zelf een geschikt moment en hebben meer tijd om feedback te geven, waardoor de feedback kwalitatief beter wordt. Docenten hebben meer (over)zicht op de gegeven feedback en krijgen hierdoor inzicht in waar studenten tegenaan lopen en waar het wel al goed gaat.

Ook biedt zo’n online tool nieuwe kansen, een voorbeeld hiervan is het project PleitVRij dat samenwerkt met andere instellingen. Hierdoor kan een student uit Groningen het pleiten oefenen met studenten uit Amsterdam en vervolgens feedback ontvangen van studenten van de verschillende instellingen.

Invoeren peerfeedback

Peerfeedback biedt vele voordelen en kansen voor zowel student als docent. Maar, zoals bij het implementeren van de meeste zaken, kost ook het kwalitatief goed inrichten van online peerfeedback tijd en inspanning. Zo moet er een duidelijke visie zijn over peerfeedback die goed wordt ingebed in de opleiding. Docenten en studenten hebben goede instructies nodig en moeten aan het begin intensiever worden begeleid. Uit de projectervaringen blijkt dat na invoering van peerfeedback bij één vak, dat docenten en studenten dit ook bij andere vakken willen inzetten. Zo breidt het zich langzaam uit over de gehele instelling.

Peerfeedbackcyclus

Peerfeedback vindt plaats wanneer studenten elkaar feedback geven. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten, bij peerfeedback, actiever betrokken zijn in het leerproces doordat ze kritischer kijken naar het werk van de ander. Zowel de ontvanger als de gever van peerfeedback komt zo tot diep leren. Door het werk te vergelijken met hun eigen werk krijgen studenten inzicht in hoe ze hun eigen werk kunnen verbeteren. Het is belangrijk om peerfeedback goed te implementeren om er het maximale uit te kunnen halen. Feedback blijkt effectief wanneer een aantal stappen terugkomen. Deze stappen bouwen verder op elkaar en zijn hieronder weergegeven en toegelicht.

peerfeedbackcyclus
pdf
Download peerfeedbackcyclus