Uitgave e-portfolio's in het hoger onderwijs

Ben jij je aan het oriënteren op e-portfolio’s? Of wil jij e-portfolio’s in jouw opleiding of instelling implementeren? In deze uitgave  lees je over de ontwikkelingen van e-portfolio’s in het onderwijs, krijg je inzicht in het huidige gebruik en de aandachtspunten voor de implementatie van het e-portfolio.

e-portfolio's in het hoger onderwijs

E-portfolio's opnieuw op de agenda

E-portfolio’s staan in het Nederlandse hoger onderwijs opnieuw op de agenda. Dit komt onder andere door veranderende ideeën over leren en toetsen, de zoektocht naar de implementatie daarvan én digitale applicaties die daarbij ondersteunen. Ook ontwikkelingen, zoals de student centraal stellen, meer regie bij de student over leren, en meer leren in de praktijk zorgen voor nieuwe aandacht voor e-portfolio’s. Feedback speelt een steeds grotere rol in het toetsen van nu en de toekomst. Daarnaast vraagt Leven Lang Leren om (levenslange) e-portfolio’s. E-portfolio’s hebben niet alleen grote aandacht bij onderwijsinstellingen. Ook leveranciers ontwikkelen hun e-portfolio oplossingen in rap tempo door. Maar er zijn nog veel onzekerheden als het gaat om het gebruik van e-portfolio’s.

Over de uitgave e-portfolio's in het hoger onderwijs

Om de huidige stand van zaken te achterhalen en te kijken naar de toekomst van e-portfolio’s, heeft SURF een inventarisatie gemaakt. Ook belichten we aandachtspunten voor de komende jaren. In de uitgave e-portfolio’s in het hoger onderwijs vind je in deel 1 een inventarisatie van de huidige stand van zaken en de toekomst van e-portfolio’s. En in deel 2 lees je meer over de randvoorwaarden en uitdagingen bij de keuze en implementatie van een e-portfolio.

Deze uitgave richt zich op onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de inzet van e-portfolio’s zoals ICTO adviseurs en beleidsmedewerkers op zowel centraal als decentraal niveau.

E-portfolio's in de praktijk

Het is gebleken dat er nog veel onzekerheden zijn aan het gebruik van e-portfolio’s in het hoger onderwijs. Om deze redenen heeft de werkgroep Digitaal toetsen en beoordelen van SURF besloten om dit nader te onderzoeken bij verschillende instellingen die e-portfolio's gebruiken. De interviews die zijn gehouden bij verschillende instellingen zijn uitgewerkt in casussen.

Meer informatie

Lees de uitgave e-portfolio's in het hoger onderwijs of neem contact op met Annette Peet voor meer informatie. Bekijk ook de website voor meer informatie over digitaal toetsen en beoordelen.