Uitgave XR in het onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden, kansen, toepassingen, uitdagingen en hindernissen van eXtended Reality voor het onderwijs? Wie houden zich hiermee bezig? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Lees het in de uitgave XR in het onderwijs.

XR in het onderwijs

Welkom in de onderwijswereld van XR

Enthousiaste gebruikers, meerwaarde voor het onderwijs, vele fraaie projecten en een toekomst vol beloften. Het gebruik van XR in het onderwijs bloeit.

Dat merken we bij het uitvoeren van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs door SURF namens het ministerie van OCW. Deze regeling stelt universiteiten en hogescholen in staat om te experimenteren met vormen van online onderwijs en het delen en hergebruiken van open leermaterialen. De laatste ronde van de regeling ging in 2022 van start. In deze ronde viel op dat ruim de helft van de projecten in het teken stond van XR. In de eerdere subsidierondes ging het slechts om een enkel project per jaar.

Projectleiders die in 2022 gestart zijn met XR-projecten lopen tegen verschillende vraagstukken aan, zoals: hoe krijg ik collega’s enthousiast over XR? Hoe kom ik van experiment tot opschaling? Hoe zorg ik ervoor dat de content makkelijk te delen is met anderen? In het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is in 2020-2022 vergelijkbare ervaring opgedaan. We hebben verschillende voorbeelden opgehaald rondom XR in het onderwijs. En ook hier enerzijds mooie experimenten, maar anderzijds veel vragen.

Om de vragen verder uit te diepen organiseerden we eind 2022 een pressure cook sessie, waarin we voorlopers uit het onderwijsveld vroegen naar oplossingsrichtingen, behoeften en kansen. Die opbrengst werkten we verder uit tot deze uitgave. Wat opvalt is het enorme enthousiasme van de mensen die nu werk maken van XR in het onderwijs. XR biedt nieuwe mogelijkheden en meerwaarde voor het onderwijs en dat laten we in deze uitgave ook zien. Tegelijkertijd staan we stil bij de verschillende uitdagingen die er nog liggen op het gebied van XR.

De uitgave vormt een opmaat naar de ontwikkelingen die komen gaan. We hopen samen met de instellingen en zeker ook samen met de projecten die nu lopen in de Stimuleringsregeling te kunnen werken aan deze uitdagingen.

Annette Peet en Sjieuwke Dankert

Projectmanagers Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs, SURF