Werkboek veilig toetsen

Het Werkboek veilig toetsen ondersteunt je met praktische handvatten bij het veilig maken van het hele toetsproces. We hebben het  samen met experts uit het hoger onderwijs gemaakt. Dit werkboek is van toepassing op zowel het papieren als digitale toetsproces.

Studente achter computer

Beveiliging steeds belangrijker

Doordat digitaal toetsen groeit, ontdekken steeds meer (onderwijs)instellingen dat de beveiliging van het toetsproces belangrijker wordt. Hierbij gaat het niet alleen om de behoefte om veilig te toetsen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om docenten die met gebruik van ict toetsen voorbereiden. Om je te ondersteunen bij het veilig maken van het gehele toetsproces, hebben wij samen met experts dit Werkboek veilig toetsen (pdf) ontwikkeld.

Toetsproces veilig maken niet eenvoudig

Het veilig maken van het toetsproces is niet eenvoudig; er bestaat helaas geen algemene oplossing voor. Dit werkboek biedt je handvaten om het gehele toetsproces veilig in te richten. Deze handvaten sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande, gangbare beveiligingsrichtlijnen en -normeringen. Bijvoorbeeld de baseline informatiebeveiliging, de HORA en een aantal ISO-normeringen.

Opbouw werkboek

Het werkboek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel beschrijft hoe je een risicoanalyse van het toetsproces kunt maken. Ook beschrijft het welke stappen je als instelling moet zetten om tot een veilig toetsproces te komen. Het tweede deel bestaat uit een aantal bijlagen die concrete maatregelen geven om de toetsveiligheid te verhogen.

Aanvullingen editie 2017

Deze tweede versie van het werkboek bevat kleine verbeteringen en correcties, is op grond van gebruikerservaringen Daarnaast is in deze versie het aspect ‘beschikbaarheid’ opgenomen en is het proces ‘beheer’ grotendeels herzien.

Toolkit

Nieuw bij deze tweede editie is de toolkit. Deze bestaat uit verschillende documenten die je kunt gebruiken als je aan de slag gaat met veilig toetsen binnen je eigen instelling:

Voor wie?

Dit werkboek is voor jou bedoeld als jij je in het onderwijs bezighoudt met toetsveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van het toetsbureau, functioneel beheerders van toetssoftware en security officers.

Meer informatie