Whitepaper Multimodale governance aanpak met HORA

Binnen het hoger onderwijs is grote belangstelling voor een balans tussen innovatie, planmatige veranderingen en beheer van informatievoorzieningen. Gartner biedt hier een aanpak voor: bimodal IT.

student in collegazaal

Vertrekpunt werkmodel

Het vertrekpunt van het werkmodel ‘Hoger Onderwijs Referentie-Architectuur’ (HORA) is het splitsen van vraagstuk en de aanpak. Dit werkmodel richt zich op het deel van de organisatie wat de continue stroom van veranderingen coördineert, namelijk de regieorganisatie.

Dit in tegenstelling tot wat Gartner lijkt te promoten. Gartner noemt een scheiding in de organisatie waarbij aan de ene kant de innovatieve zaken worden opgepakt (modus 2) en aan de andere kant de traditionele manier van IT organiseren (modus 1). De balans is een governance vraagstuk dat vragen om veranderingen classificeert en een voorstel doet voor een maatwerk aanpak.

Drie modellen

Drie modellen worden gebruikt om de uitgangssituatie te typeren:

  1. (on)zekerheid van context en oplossing;
  2. het HORA bedrijfsfunctiemodel;
  3. het HORA applicatiemodel gecombineerd met Gartners Pace Layers model.

Vervolgens worden 4 werkregimes geïntroduceerd: Pioneers, Town Settlers, Town Builders en Town Runners, gerelateerd aan de verschillende uitgangssituaties. Een vijfde regime is dat van de Guiders. Zij houden de balans en geven richting aan de 4 werkregimes.

In de bijlagen staat een uitgebreid overzicht van de eigenschappen van de werkregimes op de gebieden sturing, werkzaamheden, input, ondersteuning, team-eigenschappen en output. Vervolgens is kort beschreven hoe de werkregimes zouden kunnen samenwerken, hoe ze elkaars resultaten hergebruiken en hoe de Guiders hier hun regierol uitvoeren. Ten slotte wordt er een relatie gelegd tussen de werkregimes en de verschillende architectuurcompetenties. Ook wordt een globale opzet beschreven hoe de Guiders hun keuzestrategie stap voor stap kunnen verbeteren.