Whitepaper Onderwijs op maat anno 2016

Hoe stem je je onderwijs beter af op de wensen van de student? Oftewel: hoe bied je je onderwijs meer op maat aan? De whitepaper Onderwijs op maat anno 2016 onderscheidt 5 dimensies van onderwijs op maat, die aangeven hoe studenten leren en wat ze leren. Deze dimensies kunnen je helpen een eigen visie te ontwikkelen.

Studenten in de bibliotheek achter computers

Wat is onderwijs op maat?

Waarom is onderwijs op maat nodig? Hoe kan onderwijs op maat eruit zien, en welke afwegingen kunnen instellingen maken bij het vormgeven ervan? Maakt onderwijs op maat het onderwijs beter, effectiever en aantrekkelijker? Voor deze whitepaper hebben we een groot aantal interviews en gesprekken gehouden met vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten en studentenverenigingen. We hebben hun inzichten en praktijkvoorbeelden dankbaar gebruikt. De uiteenlopende voorbeelden stellen instellingen in staat van elkaar te leren en laten de bandbreedte van het onderwerp zien.

5 dimensies van hoe en wat studenten leren

In de whitepaper Onderwijs op maat anno 2016 onderscheiden we 5 dimensies, van hoe studenten leren en wat ze leren. De dimensies kunnen een handvat bieden voor het ontwikkelen van een eigen visie. De mix van dimensies waarvoor wordt gekozen, en de reikwijdte per dimensie, leidt voor iedere instelling tot eigen onderwijs op maat. Onderwijs op maat ziet er niet alleen voor elke student anders uit, maar ook voor elke instelling, opleiding en docent.