Whitepaper online proctoring: surveilleren op afstand

SURF publiceert naar aanleiding van de coronacrisis een update van de whitepaper online proctoring uit 2016. De whitepaper is bedoeld om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het maken van de keuze al dan niet online proctoring in te zetten bij toetsen op afstand. (update, april 2020)

online proctoring

Online proctoring

In 2016 publiceerde SURF de eerste versie van de whitepaper over online proctoring om instellingen inzicht te geven in de vraagstukken die daarbij een rol spelen. In samenwerking met experts op het gebied van online proctoring, is de whitepaper geupdate. In de versie van 2020 zijn opgenomen: de nieuwe privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit 2018, de nieuwe mogelijkheden in online proctoring, en de impact van de coronacrisis.

Afweging maken

Online proctoring biedt de mogelijkheid studenten onder gecontroleerde condities op afstand en plaats-onafhankelijk te toetsen. Door de huidige omstandigheden overwegen instellingen online proctoring als alternatieve vorm van toetsen, naast bijvoorbeeld mondelinge tentamens, geschreven essays en openboektentamens. De keuze om online proctoring in te zetten, is aan iedere instelling en kan verschillen per situatie, per opleiding, en zelfs per tentamen.

De whitepaper bevat informatie en overwegingen die instellingen mee kunnen nemen bij het maken de keuze óf zij online surveilleren, en zo ja, onder welke voorwaarden. Bij de inzet van online proctoring spelen privacyoverwegingen een grote rol. De coronacrisis kan de keuze rond online proctoring beïnvloeden, en SURF raadt instellingen daarom aan na de coronacrisis de afwegingen nogmaals goed te bekijken.

Voor wie?

Deze uitgave (april 2020) is een update van de versie die eerder in 2016 is gepubliceerd. De whitepaper is bedoeld voor examencommissies, docenten en beleidsmedewerkers die meer informatie willen over online proctoring. Op basis hiervan kunnen zij een goede afweging maken of zij online proctoring in willen en kunnen zetten binnen hun instelling.

Meer informatie

Meer informatie over digitaal toetsen en online proctoring is te vinden op de website van SURF. SURFacademy organiseert regelmatig bijeenkomsten over deze onderwerpen. Voor vragen over online procotoring kunt u contact opnemen met Annette Peet.