Benutten van learning analytics

Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van studiesucces en het voorkomen van studievertraging of studie-uitval. Het lijkt zo’n grote belofte te zijn voor het onderwijs. Maar hoe kun je de potentie van learning analytics zo goed mogelijk benutten, en wat levert het op?

Student wordt begeleid in zijn werk

In 2027 hebben instellingen, docenten en studenten meer vertrouwen in het verantwoord toepassen van learning analytics. Studenten en docenten krijgen, op basis van data, inzicht in kwaliteit van leren en van onderwijs. Daarbij heeft SURF een aanbod dat instellingen in staat stelt om learning analytics op een betrouwbare, transparante en veilig manier toe te passen. Hoe wil SURF deze doelen samen met instellingen realiseren?

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Instellingen hebben veel data over hun studenten en zijn zich bewust van de mogelijkheden die studiedata bieden. Het analyseren van studiedata biedt inzicht in de studievoortgang van studenten en helpt bij het verbeteren van online leermateriaal. Met learning analytics kunnen docenten data uit leeromgevingen verzamelen, analyseren en rapporteren om het leerproces van studenten te verbeteren. Als docent heb je meer grip op online studiegedrag, zodat je studenten kunt ondersteunen en uitval voorkomen. En studenten krijgen op deze manier steeds meer persoonlijke begeleiding. Learning analytics is nuttig voor studenten en docenten. Toch wordt het nog niet op grote schaal ingezet. Dat komt vooral omdat het niet zo eenvoudig is om dat ook daadwerkelijk te doen.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF voor benutten van studiedata?

SURF faciliteert instellingen om studiedata op een veilige en betrouwbare manier te kunnen gebruiken om hun onderwijs te verbeteren en studenten beter te begeleiden. Dat doen we in nauwe samenwerking met instellingen en de versnellingszone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten, dat onderdeel is van het Versnellingsplan van VSNU, VH en SURF. Ook werken we samen met de special Interest group Learning analytics.

  1. Visie ontwikkeling: we helpen instellingen met hun visie- en beleidsvorming op het gebied van het benutten van studiedata.
  2. Dienstontwikkeling: we zorgen ervoor dat diensten van marktpartijen om studiedata te kunnen gebruiken via SURF beschikbaar zijn. Als het nodig is, laten we nieuwe diensten ontwikkelen, of doen we dat zelf.
  3. Kennisontwikkeling en -deling: we bieden een ontmoetingsplek voor experts, en vertalen de kennis die zij hebben en de kennis die we samen opdoen naar praktische handvatten. Ook delen we deze kennis op een toegankelijke manier met iedereen die er gebruik van wil maken.

Sluit aan bij een van de community's

LinkedIn groep studiedata en learning analytics

Heb je interesse in studiedata en/of learning analytics en wil je graag kennis opdoen of delen? Meld je aan voor de Linkedin groep waarin we experts en onderwijsprofessionals samenbrengen. Dit is een gezamenlijk initiatief van SURF, versnellingszone Betrouwbaar benutten van studiedata en de SIG Learning analytics.

Meld je aan voor de LinkedIn groep

SIG Learning analytics

Sluit je aan bij de Special Interest Group Learning analytics om kennis op te bouwen en kennis te delen met experts van instellingen binnen het hoger onderwijs en onderzoek.

Ga naar de community

SIG AI in Education

Deze startende Special Interest Group wil kennis en inzichten rondom kunstmatige intelligentie samenbrengen en uitbouwen, zowel praktijktoepassingen als ethische en maatschappelijke aspecten.

Ga naar de community

Versnellingszone Studiedata

De zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ van het Versnellingsplan zorgt voor randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met aandacht voor privacy en security.

Bekijk de activiteiten van de zone