Benutten van learning analytics

Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van studiesucces en het voorkomen van studievertraging of studie-uitval. Het lijkt zo’n grote belofte te zijn voor het onderwijs. Maar hoe kun je de potentie van learning analytics zo goed mogelijk benutten, en wat levert het op?

Student wordt begeleid in zijn werk

Wat is learning analytics?

Onderwijsinstellingen hebben veel data over hun studenten. Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data uit leeromgevingen om het leerproces van studenten te verbeteren. Deze informatie kan vervolgens beschikbaar worden gesteld aan studenten, docenten of opleidingsmanagement. Persoonlijke studiedata, die herleidbaar zijn tot individuele studenten, kunnen worden gebruikt om studenten advies op maat te geven. Niet-herleidbare data kunnen informatie bieden over de kwaliteit van het onderwijs, de opleiding of de instelling.

Wat levert het op voor de student en docent?

Het analyseren van studiedata is een logisch gevolg van online onderwijs. De studiedata bieden inzicht in studievoortgang en zijn nuttig voor studenten en docenten. Als docent heb je meer grip op online studiegedrag, zodat je studenten kunt ondersteunen en uitval voorkomen. En studenten krijgen op deze manier steeds meer persoonlijke begeleiding. Daarnaast helpt studiedata bij het verbeteren van online materiaal. Data over hoe vaak, hoe lang, wanneer en hoe materiaal wordt gebruikt, geven inzicht in de vraag of het materiaal wel doet waarvoor het is bedoeld.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Veel instellingen zijn zich bewust van de mogelijkheden die studiedata bieden. Toch wordt learning analytics nog niet op grote schaal ingezet. Dat komt vooral omdat het niet zo eenvoudig is om dat ook daadwerkelijk te doen.

Uitdagingen zijn:

  • Met welk doel zet je studiedata in? En hoe ondersteun je docenten bij het inzetten van learning analytics?
  • Welke technische oplossingen heb je nodig om op een veilige manier betrouwbare analyses te doen?
  • Hoe kan je studiedata van studenten verantwoord benutten?

Wat doet SURF voor benutten van studiedata?

SURF faciliteert instellingen om studiedata op een veilige en betrouwbare manier te kunnen gebruiken om hun onderwijs te verbeteren en studenten beter te begeleiden. Dat doen we in nauwe samenwerking met instellingen en de versnellingszone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten, dat onderdeel is van het Versnellingsplan van VSNU, VH en SURF. Ook werken we samen met de special Interest group Learning analytics.

  1. Visie ontwikkeling: we helpen instellingen met hun visie- en beleidsvorming op het gebied van het benutten van studiedata.
  2. Dienstontwikkeling: we zorgen ervoor dat diensten van marktpartijen om studiedata te kunnen gebruiken via SURF beschikbaar zijn. Als het nodig is, laten we nieuwe diensten ontwikkelen, of doen we dat zelf.
  3. Kennisontwikkeling en -deling: we bieden een ontmoetingsplek voor experts, en vertalen de kennis die zij hebben en de kennis die we samen opdoen naar praktische handvatten. Ook delen we deze kennis op een toegankelijke manier met iedereen die er gebruik van wil maken.

Sluit aan bij een van de communities

SIG learning analytics

Sluit je aan bij de Special Interst group Learning analytics om kennis op te bouwen en kennis te delen met experts van instellingen binnen  hoger onderwijs en onderzoek.

Lees meer over de SIG Learning analytics

SIG AI in Education

Deze startende SIG wil kennis en inzichten rondom kunstmatige intelligentie samenbrengen en uitbouwen, zowel praktijktoepassingen, als ethische en maatschappelijke aspecten.

Lees meer over deze SIG

Versnellingszone Studiedata

De zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ van het Versnellingsplan zorgt voor randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met aandacht voor privacy en security. Bekijk de plannen en activiteiten in 2020.

Lees meer