Community of Open Online Course (COOC) - van MOOC naar COOC

Dit project richt zich op de uitbreiding van de huidige MOOC (Massive Open Online Course) tot  een COOC (Community of Open Online Course). In die community kunnen ondernemers, beleidsmakers en docenten van hoger-onderwijsinstellingen kennis en inzichten uitwisselen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Instelling

Hanzehogeschool Groningen

Doel en doelgroep

De International Business School (IBS) van de Hanzehogeschool biedt sinds juni 2015 de MOOC Introductory Course to Economics aan. Om de kwaliteit en dekking van deze cursus te versterken en een betere verbinding tussen de educatieve programma's en het werkveld tot stand te brengen, is de MOOC doorontwikkeld tot een Community of Open Online Course (COOC). De MOOC is verrijkt met video’s die laten zien hoe theoretische economische kennis in de dagelijkse bedrijfsvoering wordt toegepast. Aan de hand van presentaties van docenten uit Italië, China, Korea, Tanzania, Polen en de VS leren studenten hoe economische basiskennis zich verhoudt tot verschillende internationale contexten.

De COOC is in de in de eerste plaats bedoeld voor studenten met een hoofdvak economie of bedrijfskunde aan de Nederlandse hogescholen, maar richt zich ook op internationale studenten die een inleiding in de economie volgen.  

Resultaten

De MOOC is uitgebouwd tot een Community of Open Online Course, waarin studenten kunnen zien hoe theoretische kennis in de bedrijfspraktijk wordt toegepast. Bovendien kunnen ze leren hoe economische basisprincipes zich  verhouden tot een internationale context. De upgrade van MOOC tot COOC heeft geleid tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Uit de evaluatie na de cursus bleek dat studenten de theorielessen tastbaarder en levendiger vonden. Bovendien daalde de uitval van de online cursussen.

Ontwikkelde materialen

Een online cursus bevat meer dan vijftien praktijkgerichte videocolleges, ingebed in verschillende micro- en macro-economische onderwerpen.

Tips

De communicatie met internationale beroepsbeoefenaars en docenten van internationale universiteiten vergt veel tijd en inspanning. Een heldere communicatie over het verwachte eindproduct is daarbij cruciaal.

Contactpersoon

Dr. N. Ding,  n.ding@pl.hanze.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.