WaardenWijzer- Het Spel. Bespreek dilemma’s van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Het bordspel en de voorbeelddilemma's faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Dilemma: gezien worden door detectietool

De coronatijd heeft ons laten zien dat het soms nodig is om thuis examens af te nemen. Jouw onderwijs-instelling heeft een leverancier gevonden met een tool tegen fraude en kan controleren of een student zelf thuis ook daadwerkelijk de toets aan het maken is. Dit zorgt ervoor dat het onderwijsproces alsnog doorgang kan vinden.

De leverancier geeft aan dat het studenten kan detecteren in alle kleuren, vormen en maten. Deze claim van de leverancier is niet getest of onderzocht door de onderwijsinstelling zelf.

Besluit:

Jouw onderwijsinstelling vertrouwt de specificaties en claims van de leverancier, schaft de tool aan en gaat daarmee aan de slag. Ben je het met deze beslissing eens of oneens?

WaardenWijzer-spelkaarten
Values Compass Game Cards - Detection Tool