WaardenWijzer- Het Spel. Bespreek dilemma’s van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Het bordspel en de voorbeelddilemma's faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Dilemma: smartwatches inzetten

Smartwatches kunnen tegenwoordig de gezondheid van de drager volgen. Een docent in het speciaal onderwijs wil iedere leerling een smartwatch geven. Op een dashboard ontvangt de docent signalen afkomstig van de smartwatches van de leerlingen, waaronder vroegtijdige alarmeringen bij grote afwijkingen.

Zo weet de docent bijvoorbeeld wanneer een leerling een stijgende en zeer hoge hartslag heeft. De docent kan dan inspelen op een situatie, voordat deze escaleert in de klas. Dit moet ten goede komen aan het leerklimaat van de gehele klas.

Besluit:

De docent ziet de meerwaarde van de smartwatches voor zowel de individuele student als de klas als geheel: minder tijd kwijt aan escalaties, meer tijd voor de lessen. De docent gaat de smartwatches inzetten. Ben jij het hiermee eens of oneens?

WaardenWijzer-spelkaarten
Values Compass Game Cards - Smartwatches