WaardenWijzer- Het Spel. Bespreek dilemma’s van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Het bordspel en de voorbeelddilemma's faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Dilemma: opensource Learning Management System

Het Learning Management Systeem (LMS) binnen jouw onderwijsinstelling is aan vervanging toe. Er is consensus, dat de tijd is aangebroken om met meerdere onderwijsinstellingen een gezamenlijk opensource LMS op te zetten en aan te bieden. Tot op heden werd LMS-software aangeboden per individuele instelling door commerciële leveranciers.

Bij opensource zijn wel kosten voor beheer, hosting en ontwikkeling, maar geen licentiekosten meer voor instellingen. Het LMS is vrijelijk aan te passen naar de wensen van de sector. De noodzaak om iedere vier jaar een commercieel LMS aan te besteden vervalt. Jouw IT-directeur geeft aan op dit moment onvoldoende intern personeel te hebben met kennis over of ervaring met dit LMS.

Besluit:
Jouw instelling besluit het pad van een gezamenlijk open-source LMS te kiezen. Ze hopen in het begin te kunnen varen op de kennis en kunde van andere instellingen en SURF. Ben jij het hiermee eens of oneens?

 

WaardenWijzer-spelkaarten
Values Compass Game Cards - Learning Management System