Using learning analytics

Learning analytics can help improve the quality of education, enhance study success and prevent study delays or drop-outs. It seems to hold great promise for education. But how can you best utilise the potential of learning analytics, and what are the benefits?

Student wordt begeleid in zijn werk

GDPR and ethics

How do institutions use learning analytics in a safe and reliable way to improve education? In the field of legislation and regulations, the use of learning analytics raises questions. What are we allowed and what do we want to do with data from and about students? Together, we ensure that student data and the privacy of users is carefully handled.

Handreiking voor de AVG

Vrouw achter laptop

Wil jouw instelling starten met learning analytics? Wil je daarbij hulp bij het bepalen wat mag met de data van studenten? De handleiding beschrijft op praktische wijze de invloed van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op learning analytics. Zo kan je direct de privacygevolgen overzien.

Learning analytics in 5 stappen: een handreiking voor de AVG

Ethiek

Voor het benutten van studiedata moeten instellingen ethische afwegingen maken. Internationaal zijn er verschillende ethische codes ontwikkeld voor het inzetten van studiedata. Een goed voorbeeld is de ethische code van Jisc. Het versnellingsplan ontwikkelt samen met SURF, de instellingen en ethische experts een ethische code voor het gebruik van studiedata in de Nederlandse context. Als onderwijsinstellingen studiedata willen benutten is het belangrijk dat in elk geval wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG). De AVG stelt hoge eisen aan het inzetten van studiedata.

Podcast Data en Ethiek in het Onderwijs

Podcast SURF sounds

Hoe komt in een data-gestuurde wereld ethiek in de knel? En wat betekent dit voor het onderwijs? Germaine Poot, projectleider Learning Analytics interviewde hierover Miriam Rasch, filosofe en auteur van het boek 'Frictie, Ethiek in tijden van dataïsme' van uitgeverij De Bezige Bij. 

Beluister de podcast

Ethics

Institutions must make ethical considerations when using learning analytics. Various ethical codes have been developed internationally for the use of learning analytics. A good example is the Jisc ethical code. Together with SURF, the institutions and ethical experts, the Acceleration Plan is developing a code of ethics for the use of learning analytics in the Dutch context. If educational institutions wish to use learning analytics, it is important that they comply with the General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR imposes strict requirements on the use of learning analytics.

Guidance for the GDPR

Learning analytics in 5 steps: a guide to the GDPR helps you determine what you may and want to do with student data. It describes in practical terms how the Personal Data Protection Act (Wbp) affects learning analytics. At the end of 2020, SURF will start a training course that will enable educational institutions to work together to apply this step-by-step plan in practice. The course will provide institutions with legal expertise and make the participants' practical experience available to others.