Flexibel onderwijs organiseren

Studenten verwachten gemak en keuzevrijheid, om te studeren wat ze willen, in eigen tijd, plaats en tempo. Zolang zij studeren, maar ook bij een leven lang ontwikkelen. Instellingen moeten flexibiliteit bieden waar studenten om vragen, bijvoorbeeld het onderwijsaanbod flexibeler maken, studentmobiliteit faciliteren en digitale certificaten uitreiken.

Hard werkende studenten in bibliotheek

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Studenten willen met 1 klik op de knop weten uit welk onderwijsaanbod ze kunnen kiezen binnen en buiten hun instelling, hoe het met hun studievoortgang gaat en hoe zij beoordeeld worden etcetera. Het organiseren van flexibel(er) onderwijs vraagt om wendbaarheid van een onderwijsorganisatie. Wat vraagt dit van de instelling en het onderwijs?

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan ondersteuning van flexibele onderwijsprocessen?

Om studenten inzicht te geven in het onderwijsaanbod van alle instellingen, ontwikkelt SURF samen met instellingen en nationale ketenpartners, Studielink, DUO en RIO, een infrastructuur die studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen ondersteunt.

Om plaatsonafhankelijk onderwijs te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben. Binnen SURF onderzoeken we of 1 student-identiteit, een eduID, kan helpen om de wensen van onderwijsinstellingen, opleidingen en studenten te realiseren. Dit vraagt ook om technische randvoorwaarden, en wettelijke en bestuurlijke afspraken.

SURF werkt aan een edubadge-infrastructuur om microcredentialing met digitale certificering mogelijk te maken. Als instelling kun je dan je aanbod in kleinere eenheden digitaal certificeren, met als resultaat dat studenten digitale certificaten ontvangen voor het succesvol afronden van deze kleinere eenheden.

Nationale aanpak voor flexibel onderwijs

Visual Technologie voor flexibilisering

SURF werkt aan een nationale aanpak om flexibel onderwijs te organiseren vanuit de behoefte van de student. De infographic toont vanuit het perspectief van studenten welke wensen zij hebben en welke oplossingen SURF heeft om de gewenste flexibiliteit te bieden.

Download de infographic

Procesplaat vanuit perspectief van de student

Procesplaat

Door te vertrekken vanuit het perspectief van de student, is te zien welke onderwijsprocessen aan elkaar verbonden zijn, zodat gevolgen van keuzes voor de inrichting van processen inzichtelijk worden. Gebruik de procesplaat om met jouw instelling op weg te gaan.

Download de procesplaat