Flexibel onderwijs organiseren

Flexibilisering van het onderwijs gaat over instellingsgrenzen heen. Om zo flexibiliteit in het curriculum vorm te geven en mobiliteit van studenten gemakkelijk te faciliteren. Afspraken en standaarden spelen hierbij een grote rol om voorzieningen op elkaar aan te laten sluiten. SURF biedt ondersteuning bij initiatieven voor leven lang ontwikkelen.

Hard werkende studenten in bibliotheek

In 2027 hebben studenten en professionals de regie op, en verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling. Zij hebben vrijheid in het samenstellen van hun onderwijsprogramma met aanbod van binnen en buiten hun eigen instelling. Een leven lang ontwikkelen is het nieuwe normaal. Hoe wil SURF dit doel samen met instellingen realiseren?

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Studenten willen met 1 klik op de knop weten uit welk onderwijsaanbod ze kunnen kiezen binnen en buiten hun instelling, hoe het met hun studievoortgang gaat en hoe zij beoordeeld worden etcetera. Het organiseren van flexibel(er) onderwijs vraagt om wendbaarheid van een onderwijsorganisatie. Wat vraagt dit van de instelling en het onderwijs?

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan ondersteuning van flexibele onderwijsprocessen?

Om studenten inzicht te geven in het onderwijsaanbod van alle instellingen, ontwikkelt SURF samen met instellingen en nationale ketenpartners, Studielink, DUO en RIO, een infrastructuur die studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen ondersteunt.

Om plaatsonafhankelijk onderwijs te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben. Binnen SURF onderzoeken we of 1 student-identiteit, een eduID, kan helpen om de wensen van onderwijsinstellingen, opleidingen en studenten te realiseren. Dit vraagt ook om technische randvoorwaarden, en wettelijke en bestuurlijke afspraken.

SURF werkt aan een edubadge-infrastructuur om microcredentialing met digitale certificering mogelijk te maken. Als instelling kun je dan je aanbod in kleinere eenheden digitaal certificeren, met als resultaat dat studenten digitale certificaten ontvangen voor het succesvol afronden van deze kleinere eenheden.

Nationale aanpak voor flexibel onderwijs

Visual Technologie voor flexibilisering

SURF werkt aan een nationale aanpak om flexibel onderwijs te organiseren vanuit de behoefte van de student. De infographic toont vanuit het perspectief van studenten welke wensen zij hebben en welke oplossingen SURF heeft om de gewenste flexibiliteit te bieden.

Download de infographic

Procesplaat vanuit perspectief van de student

Procesplaat

Door te vertrekken vanuit het perspectief van de student, is te zien welke onderwijsprocessen aan elkaar verbonden zijn, zodat gevolgen van keuzes voor de inrichting van processen inzichtelijk worden. Gebruik de procesplaat om met jouw instelling op weg te gaan.

Download de procesplaat