Learning analytics

De mogelijkheden van learning analytics in het onderwijs zijn veelbelovend. Studiedata die een student tijdens het leerproces genereert kunnen met learning analytics worden omgezet naar waardevolle informatie. SURFnet roept onderwijsinstellingen op om te experimenteren en ervaring op te doen met learning analytics.

Inzicht in studiegedrag

Nationaal en internationaal oriënteren onderwijsinstellingen zich op het gebruik van data om studenten en docenten inzicht te bieden in studiegedrag. Het real-time signaleren van studenten die het risico lopen uit te vallen (zeker in grote groepen), kan docenten helpen in het begeleiden van studenten. Om vertraging te voorkomen, is het voor studenten van belang om te weten waar ze zich in het traject bevinden en aan welke volgende stappen ze toe zijn.

Verzamelen en gebruiken van studiedata

Doordat steeds meer onderwijs online plaatsvindt, kunnen ook meer data worden verzameld. Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving, om het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt te begrijpen en verbeteren. De vraag is welke studiedata betekenisvol zijn om het leerproces te verbeteren. Het gaat niet alleen om het ontdekken van patronen in grote hoeveelheden data, maar ook om de vertaling van analyses naar zinvolle interventies.

Wat doet SURFnet voor de instellingen?

SURFnet denkt dat learning analytics een grote bijdrage kan leveren aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het is daarom essentieel om meer duidelijkheid te krijgen over didactische mogelijkheden, technische uitdagingen, en ethische en juridische grenzen van learning analytics. Het veld is nog volop in beweging, qua Europese wetgeving en technologie. SURFnet heeft een belangrijke taak om met de onderwijsinstellingen samen te werken in kennisdeling en het vastleggen van standaarden.

Aan de slag met learning analytics

Wij roepen instellingen op om in 2016 te experimenteren en ervaring op te doen met learning analytics. Start met het opzetten van pilots of introduceer top-down learning analytics. SURFnet helpt instellingen door inzicht te geven in de uitdagingen en door praktische ondersteuning te bieden. Lees verder: Aan de slag met learning analytics

ICT-voorzieningen voor learning analytics

Een belangrijke randvoorwaarde om learning analytics te kunnen inzetten, is een betrouwbare ICT-infrastructuur die de analyse uit verschillende databronnen mogelijk maakt. In 2016 doen we samen met een aantal instellingen ervaring op met het implementeren van learning-analyticsarchitecturen, -standaarden en -software om te onderzoeken hoe zo’n infrastructuur eruit moet zien. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om namens instellingen afspraken te maken met leveranciers van learning-analyticsproducten. Lees verder: ICT-voorzieningen voor learning analytics

Meer informatie

Internationale voorbeelden en bronnen

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015