Kennis van learning analytics

Hoe kan learning analytics bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten: begeleiding op maat, die aansluit op hun leerbehoeften? SURF heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan en deelt dit in de vorm van praktische checklists, handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden en een begrippenkader.

Student wordt begeleid in zijn werk

Direct aan de slag

Hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kunnen verbeteren

Wat is de potentie van learning analytics voor het Nederlandse hoger onderwijs?

Learning analytics in 5 stappen: een handreiking voor de AVG

Wil jouw instelling starten met learning analytics? Gebruik dan dit stappenplan om zo de privacygevolgen van learning analytics direct te kunnen overzien.

Alles over het learning analytics experiment 2016-2017

SURF ontwikkelde met enkele instellingen een infrastructuur waarmee data uit verschillende bronnen makkelijk en veilig gekoppeld kunnen worden, en die op basis van analyses inzicht geeft in de studievoortgang, aan zowel student als docent.
SURF zorgde voor kennisdeling via de wiki en het vastleggen van standaarden.

Geleerde lessen: instellingen experimenteren met learning analytics

SURF voerde experimenten uit samen met 12 docenten van 6 instellingen en publiceert de geleerde lessen.

Onderzoeken

Rapport Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief

Het rapport ondersteunt en inspireert docenten en onderwijsontwikkelaars bij het toepassen van learning analytics in online onderwijs.

Rapport Grand Challenges learning analytics & open en online onderwijs - een verkenning

Via verschillende uitdagingen maak je kennis met de mogelijkheden om learning analytics toe te passen bij open en online onderwijs.

trendrapport-open-en-online-onderwijs-2015_web

Diverse trends op het gebied van open en online onderwijs in binnen- en buitenland.

Trendrapport Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken

Diverse trends op het gebied van onderwijsinnovatie, onder andere learning analytics.