Kennisdossier: Benutten van studiedata

Hoe kunnen studiedata bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten: begeleiding op maat, die aansluit op hun leerbehoeften?

Student wordt begeleid in zijn werk

Direct aan de slag

Hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kunnen verbeteren

Wat is de potentie van learning analytics voor het Nederlandse hoger onderwijs?

Handreiking Learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Welke juridische richtlijnen er gelden bij het toepassen van learning analytics in het onderwijs?

Alles over het learning analytics experiment 2016-2017

SURF ontwikkelde met enkele instellingen een infrastructuur waarmee data uit verschillende bronnen makkelijk en veilig gekoppeld kunnen worden, en die op basis van analyses inzicht geeft in de studievoortgang, aan zowel student als docent.
SURF zorgde voor kennisdeling via de wiki en het vastleggen van standaarden.

Geleerde lessen: instellingen experimenteren met learning analytics

SURF voerde experimenten uit samen met 12 docenten van 6 instellingen en publiceert de geleerde lessen.

Onderzoeken

Rapport Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief

Het rapport ondersteunt en inspireert docenten en onderwijsontwikkelaars bij het toepassen van learning analytics in online onderwijs.

Rapport Grand Challenges learning analytics & open en online onderwijs - een verkenning

Via verschillende uitdagingen maak je kennis met de mogelijkheden om learning analytics toe te passen bij open en online onderwijs.

Trendrapport open en online onderwijs

Diverse trends op het gebied van open en online onderwijs in binnen- en buitenland.

Trendrapport Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken

Diverse trends op het gebied van onderwijsinnovatie, onder andere learning analytics.