Mastodon-pilot voor onderzoek en onderwijs

SURF en Universiteiten van Nederland verkennen samen Mastodon als open source platform voor het onderwijs en onderzoek in Nederland. Waarbij publieke waarden voorop staan. In februari 2023 zijn we met een pilot gestart. Doe mee en ontdek hoe studenten, onderzoekers, medewerkers en instellingen laagdrempelig met Mastodon kunnen experimenteren.

Twee handen met telefoon en laptop

Laagdrempelig experimenteren met Mastodon

Mastodon geldt momenteel als hét alternatief voor Twitter. SURF en Universiteiten van Nederland verkennen daarom samen hoe een Mastodon-omgeving voor het onderwijs en onderzoek in Nederland vorm kan krijgen. We zijn in februari 2023 gestart met een pilot voor alle instellingen in het wo, hbo, mbo, onderzoek en de umc’s. Zo hoeven zij hiervoor geen eigen ict-omgeving op te zetten of specifieke expertise in huis te halen.

Alles over de pilot

Waarom een eigen Mastodon-server voor onderwijs en onderzoek?

  • Als instelling én gebruiker meteen aan de slag: SURF host en onderhoudt de server.
  • We creëren samen een constructieve community.
  • We onderzoeken de techniek (fediverse, activity pub. etc.) en leren daarover
  • Gebruikers mogen anoniem zijn, maar zijn wel altijd herleidbaar.
  • Je kunt groepsaccounts aanmaken (handig voor webcare-teams bijvoorbeeld)
  • We kunnen zo uiting geven aan de publieke waarden die we belangrijk vinden

Alles over de pilot

Publieke waarden voorop

"In dit digitale tijdperk is een communicatiekanaal gebaseerd op publieke waarden voor universiteiten van toenemend belang. Dit zorgt voor integere en autonome berichtgeving", aldus Ronald Stolk, CIO Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter commissie Publieke Waarden binnen SURF.