Learning analytics Onderwijs & ICT

Analyse van studiedata kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kan studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.

Uitgelicht

Aandachtspunten learning analytics

Aandachtstpunten voor een veilige en betrouwbare infrastructuur voor learning analytics

Ontwikkelt jouw instelling een infrastructuur voor Learning Analytics of het analyseren van studiedata, of neemt je instelling dit af? Dan moet je verschillende afwegingen maken als het gaat om privacy, ethiek en functionaliteit. Om je te helpen afwegingen te maken, heeft SURF een aantal aandachtspunten en vragen opgesteld.

Lees de aandachtspunten

Discussiemodel & handleiding learning analytics

Binnen een instelling is het soms lastig om te bepalen wat je wilt bereiken met Learning Analytics. Waar begin je? Wie moet je allemaal betrekken? En waar moet je verder aan denken? Om je daarbij te helpen hebben we een discussiemodel met handleiding gemaakt.

Lees meer

AI in onderwijs

Terugblik maand van AI in het onderwijs

Juni 2021 was de maand van AI in het onderwijs, georganiseerd door de special interest group AI in education, het Versnellingsplan en de Nederlandse AI coalitie werkgroep onderwijs. Bekijk nu alle beschikbare events terug en lees de blogs!

Lees meer 

Proeftuin learning analytics

Proeftuin voor docenten

Ben je docent en wil jij wegwijs gemaakt worden in het gebruik van studiedata binnen je eigen onderwijs? Maak dan gebruik van de Proeftuin Learning Analytics van de versnellingszone Docentprofessionalisering. SURF leverde een bijdrage aan de serie van zes bijeenkomsten over onderwijsdoel, ethiek, datakwaliteit, privacy, datamanagement en meer. 

Ga naar de Proeftuin 

LinkedIn groep studiedata en learning analytics

Heb je interesse in studiedata en/of learning analytics en wil je graag kennis opdoen of delen? Meld je aan voor de Linkedin groep waarin we experts en onderwijsprofessionals samenbrengen. Dit is een gezamenlijk initiatief van SURF, versnellingszone Betrouwbaar benutten van studiedata en de SIG Learning analytics.

Meld je aan

Groepsfoto studiereis studiedata 2019

Uitdagingen

Studiedata en Learning analytics zo goed mogelijk benutten

Voor welke uitdagingen staan instellingen om studiedata en Learning analytics toe te passen  binnen het onderwijs?

  • Met welk doel zet je studiedata in? 
  • Hoe ondersteun je docenten bij het inzetten van learning analytics?
  • Wat moet je technisch regelen om learning analytics in te zetten in je onderwijspraktijk?
  • Hoe zit het met studiedata en AVG en ethiek?
  • Hoe pas je studiedata toe in de praktijk?

Lees meer

learning analytics
SURF Communities

Laat je inspireren in de community

Kom in contact met collega’s en deel je kennis en ervaringen.

Learning analytics

AVG en ethiek

Learning analytics in 5 stappen: Een handreiking voor de AVG

Wil jouw instelling starten met learning analytics? Gebruik dan dit stappenplan om zo de privacygevolgen van learning analytics direct te kunnen overzien.

Lees meer

Vrouw achter laptop

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

De Versnellingszone ‘Veilig en betrouwbaar studiedata benutten’ publiceert een conceptversie van het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata met o.a. ethische uitgangspunten en juridische kaders bij verantwoord gebruik. Toets het Referentiekader vooral binnen je eigen instelling.

Meer weten?

learning analytics

Wat mogen we en willen we met data over studenten?

Hoe benutten instellingen studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Op het terrein van wet- en regelgeving brengt het gebruik van studiedata vragen met zich mee.

Lees verder

Podcast Data en Ethiek in het Onderwijs

Hoe komt in een data-gestuurde wereld ethiek in de knel? En wat betekent dit voor het onderwijs? Germaine Poot, projectleider Learning Analytics interviewde hierover Miriam Rasch, filosofe en auteur van het boek 'Frictie, Ethiek in tijden van dataïsme' van uitgeverij De Bezige Bij. 

Beluister de podcast

Podcast SURF sounds

Techniek

learning analytics

Markt- en technologieverkenning Learning analytics

Hoe ziet het huidige aanbod van markt- en technologie aanbieders van Learning analytics er uit? Hiervoor is een markt- en technologieverkenning uitgevoerd. Lees meer over het onderzoek in het rapport Markt- en technologieverkenning learning analytics.

Naar het rapport

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is

Onderzoek naar infrastructuur Learning analytics

Onderwijsinstellingen en de publieke sector zien in dat de analyse van studiedata bij kan dragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Maar de vraag is hoe ziet een infrastructuur voor een Learning analytics platform eruit?

Lees het artikel

Werkende studenten bovenaanzicht

Wat moet je technisch regelen?

De mogelijkheden van studiedata zijn groot, maar wat moet je technisch regelen om learning analytics in te zetten in je onderwijspraktijk?

Lees meer

Artifical Intelligence

Neural network

Artificial intelligence en machine learning

SURF loopt vooraan als het gaat om het toepassen van AI in onderzoek. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor onderwijs en ICT-dienstverlening.

Meer weten?

Podcast SURF sounds

Podcastserie over AI

In deze podcastserie gaan Duuk Baten, Thomas van Himbergen en Andres Steijaert op zoek naar wat we kunnen met Artificial Intelligence (AI) in onderwijs en onderzoek.

Naar de podcast

SURF Communities

AI in Education

Deze startende Special Interest Group (SIG) wil kennis en inzichten rondom kunstmatige intelligentie samenbrengen en uitbouwen, zowel praktijktoepassingen, als ethische en maatschappelijke aspecten.

Sluit aan bij deze SIG

Samenwerking

Logo Versnellingsplan

Versnellingszone Studiedata

De zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ van het Versnellingsplan zorgt voor randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met aandacht voor privacy en security. Bekijk de plannen en activiteiten in 2020.

Lees verder

Cover Praktijkverhalen studiedata

Versnellingsplan: Praktijkverhalen studiedata

5 zoneleden Studiedata van het Versnellingsplan vertellen hoe zij studiedata in hun instellingen inzetten om het hoger onderwijs te verbeteren.

Download het magazine