Organiseer verdiepend contact met online begeleiden

Hoe kun je online het contact onderhouden tussen de docent en de student en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? Online begeleiding biedt meer flexibiliteit en een mix van begeleidingsvormen, waardoor het onderwijs interessanter wordt voor student en docent. Lees de praktijkverhalen om online begeleiden in de onderwijspraktijk in te zetten.

Photo by Samantha Borges on Unsplash

Over online begeleiden

Onder online begeleiden verstaan we het organiseren van verdiepend contact via internet. Online begeleiden van studenten kan een goede manier zijn om intensief contact tussen de docent en de student te onderhouden en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar wanneer heeft online begeleiding een echte meerwaarde? En hoe organiseer je verdiepend contact via digitale middelen op een manier die optimaal aansluit bij de eigen onderwijscontext?

De student die stageloopt aan de andere kant van het land. De professional die ondanks een volle agenda een deeltijdopleiding volgt. De afstudeerder die zelfstandig zijn gang gaat, maar wel regelmatig een schouderklopje of een luisterend oor nodig heeft. In het hoger onderwijs doen allerlei groepen studenten een beroep op de tijd en aandacht van een docent. De complexiteit van het combineren van verschillende taken zoals werk en studie en de afstand tot een instelling vormen vaak de aanleiding om een deel van dat contact online te laten verlopen. Veel hogeronderwijsinstellingen maken gebruik van online studentbegeleiding, maar zowel docenten als studenten zien het soms als een minderwaardig alternatief voor face-to-facecontact. Sommige opleidingen vinden geheel online plaats en zoeken om die reden al langer naar inventieve oplossingen voor beter online begeleiding.

Laat je inspireren door voorbeelden uit de praktijk

Workshop in klassamenstelling: docent en leerlingen met laptops

Online begeleiding kun je op verschillende manier vormgeven. Doe inspiratie op met de inspirerende voorbeelden binnen een virtuele klas, een online leeromgeving, tijdens stage en op afstand.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

OCW stelt budget beschikbaar voor innovatie en kwaliteitsverbetering door ict in het onderwijs. SURF voert deze stimuleringsregeling uit. Lees meer over de resultaten uit de stimuleringsregeling.