Benutten van learning analytics

Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van studiesucces en het voorkomen van studievertraging of studie-uitval. Het lijkt zo’n grote belofte te zijn voor het onderwijs. Maar hoe kun je de potentie van learning analytics zo goed mogelijk benutten, en wat levert het op?

Student wordt begeleid in zijn werk

Organiseren van het gebruik van studiedata

Het inzetten van studiedata is alleen succesvol als dat met een duidelijk doel gebeurt. Met welk doel zet een instelling studiedata in? En hoe ondersteun je docenten bij het inzetten van studiedata?

Bepalen van doelen voor inzet studiedata

De doelen om studiedata in te zetten, zijn voor alle instellingen anders. Ze moeten passend zijn bij bijvoorbeeld de omvang, de omstandigheden, de onderwijsvisie en het soort studenten van een instelling. Iedere onderwijsinstelling zal daarom eigen ambities moeten formuleren waarom en hoe zij studiedata willen gebruiken.

Discussiemodel: concreet aan de slag met learning analytics

Aandachtspunten learning analytics

Waar begin je als je wilt starten met het inzetten van learning analytics? Wat wil je bereiken. Wie moet je erbij betrekken? En waar moet je verder aan denken? Het discussiemodel helpt je een start te maken. Binnen het discussiemodel ga je in op je doelen, doelgroep, gebruik van data, visie en beleid, stakeholders, privacy en ethiek.

Ga naar het Discussiemodel

Visie- en strategieworkshops

SURF biedt visie- en strategieworkshops aan voor onderwijsinstellingen. We helpen instellingen met het scherper krijgen van hun ambities ten aanzien van het benutten van studiedata. De inzichten die deelnemende instellingen opdoen in een visievormingstraject stellen we beschikbaar aan de andere instellingen. We brengen instellingen met vergelijkbare visies met elkaar in contact en brengen andere perspectieven in discussies in.

Positionpaper gebruik van studiedata

SURF onderzoekt welke waarden instellingen gemeenschappelijk hebben ten aanzien van gebruik van learning analytics, welke gemeenschappelijke behoeften er zijn op het gebied van een learning analyticsinfrastructuur, en welke randvoorwaarden op het gebied van algoritmen, privacy en ethiek we delen.

Ondersteuning van docenten

Het succesvol inzetten van learning analytics valt of staat met de manier waarop studiedata wordt toegepast in de onderwijspraktijk. Het werkt pas echt als we erin slagen de juiste vragen aan de data te stellen. Dat begint al bij het ontwerpen van online onderwijs.

In het rapport Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief staan een aantal cases waarin we laten zien hoe dat in de onderwijspraktijk kan werken. Het rapport ondersteunt en inspireert docenten en onderwijsontwikkelaars om studiedata binnen online onderwijs toe te passen. Zo kunnen ze data verzamelen over hoe studenten door een online omgeving klikken, welke video’s ze bekijken, welke andere digitale voetsporen ze achterlaten en wat dat zegt over hun leergedrag.

Publicaties

Hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kunnen verbeteren

Wat is de potentie van learning analytics voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Lees de publicatie

Statisch handboek studiedata

Meer weten over een gemeenschappelijk standaard voor het toetsen van analyses op studiedata in het hoger onderwijs om de validiteit en betrouwbaarheid van beleidsadviezen te waarborgen.

Lees het handboek