Publieke waarden: voorwaarde voor digitalisering

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een veilige digitale omgeving te bieden. Zij zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze veiligheid, autonomie en inclusie, terwijl aan de andere kant de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit? Samen verkennen we, discussiëren we en vormen we visie, om weloverwogen de juiste beslissingen te kunnen nemen.
AI illustratie door AI gegenereerd Education and research institutions learning with technology and public values

Responsible tech: zo zorgen we dat nieuwe technologieën voldoen aan publieke waarden

Hoe gaan we verantwoord om met nieuwe technologieën, dus op zo'n manier dat we publieke waarden respecteren? Door hierover in gesprek te gaan, kunnen we vorm geven aan technologieën waarbij autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid in stand blijven. De SURF-publicatie Responsible Tech snijdt de discussie verder aan en geeft tools die je direct kunt toepassen.

Naar de publicatie

Thumbnail Digitale identiteit hoe houden we zelf de controle

Hoe houden we controle op onze digitale identiteit?

Identity & access management (IAM) staat inmiddels hoog op de agenda binnen onderwijs en onderzoek. Er zijn steeds meer applicaties en platformen voor ons beschikbaar en die kunnen we veelal niet gebruiken zonder onze digitale identiteit. In deze video zie je wat wij als sector op dit thema al met elkaar hebben bereikt en wat wij belangrijk vinden. Digitale identiteit: hoe houden we, nu en in de toekomst, zelf de controle?

Bekijk de video

Ingang van het hoofdkantoor van Nextcloud in Berlijn

Baas over eigen data met open-sourcesamenwerkingsplatform

Samenwerken in documenten of directe onderlinge communicatie over de grenzen van instellingen heen, is vaak nog lastig. Toch willen onderzoekers, docenten en andere medewerkers van instellingen dat steeds vaker. Drie maanden lang hebben we daarom samen met een aantal leden geëxperimenteerd op het open-sourceplatform Nextcloud.

“Autonomie behouden is een belangrijke ambitie die wij als onderwijs- en onderzoeksector met elkaar hebben afgesproken en hierin zetten we continu stappen. Het is niet de makkelijkste weg, maar met initiatieven als de Nextcloud-proeftuin of Mastodon-pilot blijven we publieke waarden agenderen."

Lees verder

Mastdon op mobiele telefoon

Mastodon-pilot voor onderwijs en onderzoek

De meeste sociale media bepalen zelf wat mag en wat niet mag op hun platform. Mastodon is anders. Het is open source en bestaat uit een decentraal netwerk van Mastodon-servers die onderling met elkaar verbonden zijn. SURF zet zich in om de mogelijkheden van dit sociale medium te verkennen voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Mét oog voor publieke waarden. Lees over de pilot en hoe je begint met een account.

Meer info

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

WaardenWijzer - Het Spel: bespreek dilemma's van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Een bordspel en online spelkaarten faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Naar het spel

Sprekers aan een tafel

‘Het gaat erom of je bereid bent om naar publieke waarden te handelen’

SURF treedt toe tot PublicSpaces, een coalitie van publieke organisaties uit de culturele sector en de mediawereld die zich inzet voor de bescherming van publieke waarden bij digitalisering. Geert-Jan Bogaerts van PublicSpaces en Jet de Ranitz van SURF vertellen waarom het verbond voor de hand ligt. 

Lees het artikel >

Jongen achter computer

Artikel Onderwijsdigitalisering vereist bescherming van publieke waarden

In dit artikel betuigen Iris Huis in ’t Veld, adviseur onderwijsinnovatie en publieke waarden bij SURF, en Bart Bosma, adviseur informatiebeveiliging bij SURF, dat publieke waarden zoals autonomie, toegankelijkheid, inclusiviteit, security en privacy, fundamentele aspecten zijn voor het vormgeven van een robuuste sociaal-technische onderwijsomgeving. Het artikel verscheen in het boek Multidisciplinaire aspecten van digital security (februari 2022).

Lees het artikel

Opname seminar publieke waarden in de studio

SURF Magazine: in gesprek met bestuurders over publieke waarden

Met een reeks van 7 online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek start SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ict te beschermen. We blikken met enkele aanwezige bestuurders in 3 SURF Magazine-artikelen en een column van filosoof Marjan Slob terug op de seminarreeks.

Cover WaardenWijzer

SURF en Kennisnet ontwikkelden samen de WaardenWijzer

De steeds verdergaande digitalisering in het onderwijs biedt veel voordelen. Tegelijkertijd staan essentiële publieke waarden door die digitalisering juist onder druk. Om het gesprek over deze ontwikkeling goed te kunnen voeren binnen onderwijs en onderzoek ontwikkelden SURF en Kennisnet samen met experts de WaardenWijzer.

De WaardenWijzer voor digitalisering in het onderwijs

studenten lopen rond in instelling

Reactie op de open brief “Overstappen naar de Cloud, bezint eer ge begint”

De zorgen die worden geuit in de open brief van ACCSS delen wij. SURF spreekt hierover al langere tijd met de leden en neemt op verschillende manieren actie. We trekken graag samen op bij het aanpakken van de zorgen.

Lees de reactie van de Universitaire CIO's >

Publieke toegang tot informatie en regie op digitalisering

Publieke organisaties vragen aandacht Tweede Kamer voor publieke toegang tot informatie en publieke regie op digitalisering

Beide onderwerpen moeten hoog op de agenda van de overheid staan. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) wijzen diverse organisaties, waaronder SURF, op de urgentie van deze taak.

Lees het artikel >

Videobellen in vergaderzaal

Google Workspace in het onderwijs

We bereikten overeenstemming met Google over een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen met betrekking tot het gebruik van Workspace for Education Plus en Workspace Education Fundamentals door onderwijsinstellingen in Nederland. Gezien het belang van het gebruik van Google-diensten in onderwijsinstellingen, blijven SURF en SIVON namens het onderwijs Google monitoren.

Lees verder  >

Groep mensen staand voor een groot scherm met elkaar in overleg

SURF en publieke waarden

SURF laat zich al sinds zijn oprichting leiden door belangrijke publieke waarden zoals toegankelijkheid, betrouwbaarheid, keuzevrijheid en privacy. Op welke manier zijn deze waarden verweven met de activiteiten van SURF? 

Publieke waarden binnen SURF

Christien Bok keynote OWD

Samenscholen of verslonden worden

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 gaf Christien Bok (impulsmanager Onderwijsvernieuwing bij SURF) een keynote waarin ze het hoger onderwijs opriep om snel afspraken te maken over open standaarden. Om zo te voorkomen dat we verslonden worden door de grote platformen en de Big Five.

Bekijk de keynoteLees de keynote

Christien Bok achter laptop

Een lange termijnvisie op publieke waarden

Onderwijsinstellingen zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs? Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) buigen zich over mogelijke oplossingen. In het artikel 'Het post-coronatijdperk vraagt om een lange termijnvisie op publieke waarden' lees je meer.

Lees het artikel