Publieke waarden: voorwaarde voor digitalisering

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een veilige digitale omgeving te bieden. Zij zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze veiligheid, autonomie en inclusie, terwijl aan de andere kant de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit? Samen verkennen we, discussiëren we en vormen we visie, om weloverwogen de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Opname seminar publieke waarden in de studio

SURF Magazine: in gesprek met bestuurders over publieke waarden

Met een reeks van 7 online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek start SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ICT te beschermen. We blikken met enkele aanwezige bestuurders in 3 SURF Magazine-artikelen terug op de seminarreeks.

SURF en Kennisnet ontwikkelden samen de WaardenWijzer

De steeds verdergaande digitalisering in het onderwijs biedt veel voordelen. Tegelijkertijd staan essentiële publieke waarden door die digitalisering juist onder druk. Om het gesprek over deze ontwikkeling goed te kunnen voeren binnen onderwijs en onderzoek ontwikkelden SURF en Kennisnet samen met experts de WaardenWijzer.

De WaardenWijzer voor digitalisering in het onderwijs

Cover WaardenWijzer
studenten lopen rond in instelling

Reactie op de open brief “Overstappen naar de Cloud, bezint eer ge begint”

De zorgen die worden geuit in de open brief van ACCSS delen wij. SURF spreekt hierover al langere tijd met de leden en neemt op verschillende manieren actie. We trekken graag samen op bij het aanpakken van de zorgen.

Lees de reactie van de Universitaire CIO's >

Publieke toegang tot informatie en regie op digitalisering

Publieke organisaties vragen aandacht Tweede Kamer voor publieke toegang tot informatie en publieke regie op digitalisering

Beide onderwerpen moeten hoog op de agenda van de overheid staan. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) wijzen diverse organisaties, waaronder SURF, op de urgentie van deze taak.

Lees het artikel >

Videobellen in vergaderzaal

Google Workspace in het onderwijs

We bereikten overeenstemming met Google over een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen met betrekking tot het gebruik van Workspace for Education Plus en Workspace Education Fundamentals door onderwijsinstellingen in Nederland. Gezien het belang van het gebruik van Google-diensten in onderwijsinstellingen, blijven SURF en SIVON namens het onderwijs Google monitoren.

Lees verder  >

Groep mensen staand voor een groot scherm met elkaar in overleg

SURF en publieke waarden

SURF laat zich al sinds zijn oprichting leiden door belangrijke publieke waarden zoals toegankelijkheid, betrouwbaarheid, keuzevrijheid en privacy. Op welke manier zijn deze waarden verweven met de activiteiten van SURF? 

Publieke waarden binnen SURF

Christien Bok keynote OWD

Samenscholen of verslonden worden

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 gaf Christien Bok (impulsmanager Onderwijsvernieuwing bij SURF) een keynote waarin ze het hoger onderwijs opriep om snel afspraken te maken over open standaarden. Om zo te voorkomen dat we verslonden worden door de grote platformen en de Big Five.

Bekijk de keynoteLees de keynote

Christien Bok achter laptop

Een lange termijnvisie op publieke waarden

Onderwijsinstellingen zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs? Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) buigen zich over mogelijke oplossingen. In het artikel 'Het post-coronatijdperk vraagt om een lange termijnvisie op publieke waarden' lees je meer.

Lees het artikel