Publieke waarden: voorwaarde voor digitalisering

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken er hard aan om studenten en medewerkers een veilige digitale omgeving te bieden. Zij zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze veiligheid, autonomie en inclusie, terwijl aan de andere kant de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit? Samen verkennen we, discussiëren we en vormen we visie, om weloverwogen de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Yvonne de Haan

In gesprek over publieke waarden

Met een serie online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek start SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ICT te beschermen. Met bestuurder Yvonne de Haan van de HAN, deelnemer aan het seminar, kijken we terug op de eerste 3 bijeenkomsten.

Artikel In gesprek over publieke waarden 

SURF en Kennisnet ontwikkelden samen waardenkader

De steeds verdergaande digitalisering in het onderwijs biedt veel voordelen. Tegelijkertijd staan essentiële publieke waarden door die digitalisering juist onder druk. Om het gesprek over deze ontwikkeling goed te kunnen voeren binnen onderwijs en onderzoek hebben SURF en Kennisnet samen met experts het Waardenkader ontwikkeld.

Waardenkader voor onderwijs en onderzoek

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek
Groep mensen staand voor een groot scherm met elkaar in overleg

SURF en publieke waarden

SURF laat zich al sinds zijn oprichting leiden door belangrijke publieke waarden zoals toegankelijkheid, betrouwbaarheid, keuzevrijheid en privacy. Op welke manier zijn deze waarden verweven met de activiteiten van SURF? 

Publieke waarden binnen SURF

Christien Bok keynote OWD

Samenscholen of verslonden worden

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 gaf Christien Bok (impulsmanager Onderwijsvernieuwing bij SURF) een keynote waarin ze het hoger onderwijs opriep om snel afspraken te maken over open standaarden. Om zo te voorkomen dat we verslonden worden door de grote platformen en de Big Five.

Lees verder

Christien Bok achter laptop

Een lange termijnvisie op publieke waarden

Onderwijsinstellingen zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs? Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) buigen zich over mogelijke oplossingen. In het artikel 'Het post-coronatijdperk vraagt om een lange termijnvisie op publieke waarden' lees je meer.

Lees verder