Waardenkader ondersteunt gesprek over publieke waarden bij digitalisering

De steeds verdergaande digitalisering in het onderwijs biedt veel voordelen. Tegelijkertijd staan essentiële publieke waarden door die digitalisering juist onder druk. Deze ontwikkeling vergroot de noodzaak publieke waarden opnieuw tegen het licht te houden.

Digitalisering in het onderwijs draagt bij aan waarden als doelmatigheid, toegankelijkheid, gebruiksgemak en efficiëntie. Maar het leidt ook tot nieuwe uitdagingen zoals; hoe afhankelijk zijn we van data? Wie beheert deze? Welke ICT-voorzieningen kunnen we beter samen ontwikkelen/organiseren in plaats van ze af te nemen van marktpartijen? Ontwikkelingen als dataficatie en de toenemende afhankelijkheid van dominante marktpartijen vergroten het belang om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Waardenkader voor onderwijs en onderzoek

Om dit gesprek goed te kunnen voeren binnen onderwijs en onderzoek hebben SURF en Kennisnet samen met experts het Waardenkader ontwikkeld. Het Waardenkader (nu nog een beta-versie) is een aanzet voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Het kader gaat niet over de inhoud van het onderwijs en onderzoek maar helpt bij het gesprek over de waarden die belangrijk zijn bij digitalisering van onderwijs en onderzoek.

In dialoog met èn over het Waardenkader

Want over welke publieke waarden hebben we het? En welke waarden moeten leidend zijn in de regie op digitalisering en hoe brengen we die waarden in de praktijk? SURF en Kennisnet gaan elk met hun eigen achterban in gesprek. Over deze vragen en over de toepassingsmogelijkheden van het Waardenkader. Helpt het Waardenkader bij het oplossen van jouw concrete casus? Mis je nog aanvullende instrumenten?

We streven ernaar het Waardenkader in 2021 definitief te maken

Op basis van concrete casussen beoordelen we de waarde en toepasbaarheid van het Waardenkader. SURF gaat daarvoor in het najaar van 2020 en de eerste helft van 2021 in gesprek met de bestuurders van zijn leden. Doel van deze gesprekken is een gezamenlijke taal te ontwikkelen die het onderwijs en onderzoek helpt om met meer kracht, de digitalisering en marktontwikkelingen te sturen en zo te voorkomen we door de ontwikkelingen wòrden gestuurd. Door concrete casussen aan de hand van het Waardenkader te bespreken willen we als SURF het ontwikkelen van een strategie versnellen. “Want hoewel het waardenkader gaat om woorden, vragen publieke waarden om daden”.