SURF Research Cloud: platform voor onderzoek en samenwerking

SURF Research Cloud is een portaal waarin je eenvoudig een virtuele onderzoeksomgeving bouwt. Je kunt voorgeconfigureerde workspaces en datasets gebruiken of ze zelf toevoegen. Instellingen, onderzoekscommunity's en leveranciers kunnen bijdragen aan de functionaliteit en de catalogus van Research Cloud door hun reken- en datadiensten te integreren.

Onderzoekers in workshop met beeldscherm

Creëer reproduceerbare onderzoeksomgevingen

Als onderzoeker of onderzoeksondersteuner kun je een werkomgeving creëren voor een specifiek onderzoeksproject. Maar hoe houd je bij wat je in deze workspace hebt geïnstalleerd? En wat als je de werkomgeving later met wat kleine aanpassingen wil hergebruiken?

Research Cloud is gebaseerd op het principe van infrastructuur-als-code. Research Cloud-catalogusitems zijn door mensen leesbare scripts die als verschillende versies kunnen worden opgeslagen. Wanneer ze binnen Research Cloud worden uitgevoerd, leveren ze de onderzoeksomgeving precies zoals het configuratiebestand aangeeft. De gespecificeerde onderzoeksworkspace kan bestaan uit IaaS-, PaaS- of SaaS-resources en kan datasets bevatten, zodat je op elk gewenst moment jouw werkomgeving opnieuw kunt opbouwen. Of je kan ervoor kiezen om alleen bepaalde delen van het script te hergebruiken voor het genereren van een nieuwe workspace voor een nieuw onderzoeksproject.

Gebruik de beste voorzieningen voor je onderzoek

Voor je onderzoek heb je wellicht specifieke reken- of opslagvereisten. Met Research Cloud kun je HPC Cloud-machines beheren en verbinding maken met Research Drive. Connecties met iRODS-instanties bij SURF komen binnenkort ook beschikbaar. Commerciële cloudaanbieders via SURFcumulus en on-campus OpenStack-oplossingen worden in de toekomst toegevoegd aan de beschikbare opties in Research Cloud. Zo kun je altijd de beste reken- en opslaginfrastructuur voor jouw onderzoek kiezen en combineren.

Veilig samenwerken

Onderzoekers werken steeds vaker samen in multidisciplinaire teams en over de grenzen van instituten en landen heen. Hoe bied je jouw collega's veilige toegang tot de onderzoeksomgeving? Met SURF Research Cloud is deze authenticatie eenvoudig. 

SURF Research Cloud is geïntegreerd met SURF Research Access Management, een authenticatie- & autorisatie-infrastructuur-as-a-service die gebaseerd is op de AARC-blauwdrukarchitectuur. Het Europese AARC-project identificeerde alle toegangsuitdagingen waar onderzoekers voor staan en creëerde de blauwdrukarchitectuur op basis van deze bevindingen. Hiermee kun je de toegang van onderzoekers binnen jouw onderzoeksgroep volledig beheren. 

Wat is AARC?

Tarieven en gebruik

SURF Research Cloud is een door NWO gefinancierd innovatieproject met als primaire doel het bieden van een Platform as a Service-functionaliteit bovenop HPC Cloud en de opslagdiensten van SURF. Het gebruik van het SURF Research Cloud-platform is in 2022 gratis. Aan het gebruik van de achterliggende compute- en opslagdiensten zijn kosten verbonden. Wil je weten hoe je daarvoor financiering krijgt? Ga dan naar de pagina Toegang tot rekendiensten aanvragen.

Veiligheid en privacy

Beveiliging is belangrijk voor onderzoekers. Je moet erop kunnen vertrouwen dat jouw onderzoeksdata veilig zijn. SURF Research Cloud is gebouwd voor en door onderzoekers en voldoet aan hoge beveiligingseisen en -standaarden voor onderzoekstoepassingen. SURFsara is ISO 27001-gecertificeerd. Op basis van ons beveiligingsbeleid wordt SURF Research Cloud door middel van jaarlijkse pentesten getoetst op kwetsbaarheden.

Het certificaat en de testen zijn alleen van toepassing op de SURF Research Cloud-dienst en niet op de door de gebruiker gecontroleerde workspace. Binnen SURF Research Cloud krijgen gebruikers het recht om de werkomgeving volledig zelf te beheren. Je bent dus zelf in staat om, in samenwerking met onderzoeksondersteuners, de beveiligingsinstellingen van de eigen workspaces te verlagen of verhogen. De veiligheid van de workspace blijft daarmee dus altijd de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Wil je jouw werkomgeving laten auditen of certificeren, dan kun je dit met ons bespreken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Natuurlijk voldoet SURF Research Cloud aan de AVG. Om SURF Research Cloud te mogen gebruiken, moet je een Acceptable Use Policy accepteren. Als er persoonlijke data worden verwerkt, moet een aanvullende verwerkersovereenkomst worden getekend. Als je gevoelige data verwerkt (bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens) dan ben je als eigenaar van de actieve workspace verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor een adequate beveiliging van deze data.

Integratie met andere diensten

SURF Research Cloud is een gefedereerde omgeving die gebouwd is voor open science. Het is flexibel ontworpen om verbindingen naar andere diensten te kunnen ondersteunen. Deze andere diensten kunnen bestaande of nieuwe diensten van SURF zijn. Maar met externe diensten en on-campusdiensten is integratie ook mogelijk. Opties om met SURF Research Cloud te integreren zijn: 

  • On-campus identityproviders verbinden via SURF Research Access Management
  • On-campus computeresources (OpenStack) toevoegen aan SURF Research Cloud
  • On-campus storagemogelijkheden koppelen, bijvoorbeeld via iRODS
  • Verbinden met op maat gemaakte versies van SURF Research Drive.

Op dit moment zijn de hierboven genoemde opties in ontwikkeling of worden ze binnen een pilot ingezet.