Vragenlijst digitale hulpmiddelen: Voor docenten en studenten universitaire lerarenopleiding

Deze vragenlijsten zijn gemaakt voor docenten en studenten van universitaire lerarenopleidingen. Hiermee verzamel je informatie over het gebruik van (digitale) hulpmiddelen en procedures bij toetsen én beoordelingen. De vragenlijsten zijn ook bruikbaar als voorbeeld voor andere toetsen en doelgroepen.

Vragenlijst te zien op laptopscherm

Meerwaarde van digitale hulpmiddelen

De vragenlijsten gaan in op het gebruik van digitale hulpmiddelen bij toetsing en beoordeling, maar vooral ook op de beleving van meerwaarde die digitale hulpmiddelen hebben. De stellingen over meerwaarde gaan over:

  • Kwaliteit van toetsen
  • Transparantie van de beoordeling
  • Tijdsbesteding van docenten
  • Tijdsbesteding van studenten
  • Studiehouding van studenten
  • Studietempo van studenten 
Vragenlijst voor docenten

Dit zijn de kenmerken van de vragenlijst voor docenten:

  • Betrouwbaarheid: Bij 10 van de 14 schalen is Cronbach’s alpha > .70.
  • Aantal respondenten: n = 115 bij voormeting, n = 96 bij nameting. Van de respondenten hebben er 60 de vragenlijst zowel bij voor- als bij nameting ingevuld (d.i. 24 % van de totale populatie).

vragenlijst digitale hulpmiddelen bij toetsen universitaire lerarenopleiding voor docenten

Vragenlijsten voor studenten

Dit zijn de kenmerken van de vragenlijst voor studenten:

  • Betrouwbaarheid: Bij 8 van de 12 schalen is Cronbach’s alpha groter of gelijk aan .70.
  • Aantal respondenten: n = 916 bij voormeting, n = 531 bij nameting.

vragenlijst digitale hulpmiddelen bij toetsen universitaire lerarenopleiding voor minorstudenten

Vragenlijst digitale hulpmiddelen bij toetsen universitaire lerarenopleiding voor masterstudenten (pdf) >>

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld in het project Non Satis Scire, onderdeel van ons programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren. Het programma is overgegaan in het project Digitaal toetsen en maakt onderdeel uit van het innovatieprogramma Onderwijs op maat.