Juridische fusie SURF werkmaatschappijen

Per 31 dec 2020 is de juridische eenwording van de SURF werkmaatschappijen een feit.

Deze eenwording is bewerkstelligd door een juridische fusie waarbij SURFsara B.V. het gehele vermogen van SURFnet B.V. en SURFmarket B.V. onder algemene titel heeft verkregen en SURFmarket B.V. en SURFnet B.V. zijn opgehouden te bestaan. Tegelijkertijd is de statutaire naam van SURFsara B.V. gewijzigd in SURF B.V.

In verband met de juridische fusie zijn vanaf 31 december 2020 voor alle overeenkomsten die met SURFmarket B.V, SURFnet B.V. of SURFsara B.V. zijn gesloten, de volgende gegevens van toepassing ten aanzien van de contractpartij aan SURF-zijde:

Naam: SURF bv
KvK nummer: 50277375
Statutaire naam en zetel: SURF B.V. in Utrecht
Vestigingsadressen: Hoofdvestiging: Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht
Nevenvestiging: Science Park 140, 1098 XG Amsterdam
BTW nummer: NL822655287B01
Bankrekeningen SURF:

NL54INGB0005936709
NL68RABO0328882860

Let op! De juridische fusie heeft geen betrekking op Coöperatie SURF U.A. De gegevens van deze rechtspersoon blijven dus ongewijzigd.

Aanvullende gegevens voor debiteuren en crediteuren

Voor vragen over de debiteuren- en crediteurengegevens die niet beantwoord zijn met bovenstaande informatie kan contact worden opgenomen via finance@surf.nl